24.02.2014, 10:00

Hrozia vám exekútori? Spor konzultujte najprv s ich komorou

Radiť a konzultovať. To je najnovší program exekútorskej komory, ktorá chce viac než doteraz vzdelávať a zdvíhať právne vedomie.

Exekučný prípad? Jedným z dôsledkov môžu byť napríklad zrážky zo mzdy. Či vám ich zrážajú v správnej výške, si môžete odkonzultovať aj v Slovenskej komore exekútorov. Môžete sa na ňu však obrátiť aj s inými otázkami. Odborníci z komory totiž poskytujú bezplatné konzultácie v najrôznejších veciach týkajúcich sa exekučných procesov. Je to súčasť ich poradenského programu Bližšie k ľuďom. V situácii, v akej je takéto poradenstvo nanajvýš potrebné, sa môže ocitnúť ktokoľvek. Či by šlo o problém pri splácaní záväzkov, o nedôslednosť pri uhrádzaní pokút za mestskú dopravu, pri lízingu, dlhoch voči banke, voči poisťovniam, obchodnému partnerovi, daňovému úradu alebo trebárs i nebankovke.

Kedy hľadať pomoc

Každý, kto by hľadal pomoc vo vyššie spomínaných situáciách, sa môže najprv zorientovať podľa konkrétnych návodov, ktoré nájde na webe exekútorskej komory www.ske.sk v podsekcii s názvom Nebuďte naším klientom. Tam nájdete popis životných situácií aj s upozorneniami, ako sa nedostať do exekúcie. Užitočné informácie sa týkajú napríklad dlžníkov Sociálnej alebo zdravotných poisťovní, postupov pri splátkových kalendároch, možných dopadov na niektoré štátne dávky a dôchodok, ale dostanete aj informácie o premlčaní dlhov. V opisoch prípadov sú i dôležité výstrahy na opatrnosť pred podomovými predajcami, či dílermi najrôznejších tovarov a služieb. Priblížené sú tam aj agresívne praktiky a najpoužívanejšie triky takýchto predajcov, no zároveň sa dočítate aj o právach spotrebiteľov. Osobitnou kapitolou sú upozornenia na nebankové subjekty a ich požičiavanie peňazí.

Na čo sa najviac pýtajú

Exekučnú komoru už dodnes kontaktovalo osobne 35 občanov a jej experti odpovedali na 204 podnetov mailom, povedal prezident komory Miroslav Paller. „Občania sa väčšinou zaujímajú o to, aké majú v exekúcii možnosti právnej ochrany. Chcú však vedieť aj to, ako majú komunikovať s exekútorom, vyjasňujú si, či v ich prípade exekútor postupuje zákonne,“ opísal situáciu viceprezident komory Branislav Plško, ktorý sa osobne s občanmi stretáva. Slovenská komora exekútorov upozorňuje, že v mnohých prípadoch občania nevyužívajú všetky svoje právne možnosti, aby sa exekúcii vyhli. Po začatí exekúcie je však už neskoro.

Ľudia sa potom na komoru obracajú so žiadosťami, ktoré nie je možné splniť. „Veľa z nich chce exekúciu proste zastaviť. Zákon však presne vymedzuje, v ktorých prípadoch je to možné,“ uzatvára Plško.