05.12.2012, 13:55

Vláda urobila krok späť. Vyššie dane poškodia ekonomiku

Urobila vláda dobre, že zvýšila dane pre právnické osoby? Pozrite si názory odborníkov.

Aký bude mať dopad zvýšenie daní a aké konsolidačné opatrenia by ste namiesto toho navrhli vy?

Kamil Boros
Kamil Boros
X-Trade Brokers

Konsolidačné opatrenia negatívne doliehajú na ekonomický rast. Dôvodom je to, že deficitné hospodárenie štátu je stimulom, ktorý vytvára investície, ktoré by bez deficitu sami nevznikli, pretože si bez nich na seba nedokážu zarobiť. Cesty sú dve, každá má negatívne dôsledky na investície v ekonomike. Jedna na produktívne a druhá na neproduktívne. Pokiaľ sa zvýšia príjmy, štát zoberie z rúk súkromnej sféry prostriedky na dotovanie týchto neproduktívnych investícií. To však negatívne doľahne na súkromnú sféru, ktorej klesne spotreba a úspory, čo negatívne doľahne na tie produktívnejšie investície, ktoré sa bez vyšších daní dokázali sami uživiť. V prípade vyššieho zdanenia lepšie zarábajúcich či podnikov, čo je prípadom Slovenska, sa bavíme predovšetkým o poklese úspor, ktoré sú zdrojom pre vytváranie nových investícií. Naopak pokiaľ sa znížia výdavky, tak sa do problémov dostanú tie investície, ktoré sú odkázané na dotácie, na druhej strane sa však zachovajú tie produktívne, resp. vzniknú nové, ktoré sú schopné samostatne prežiť. A práve produktívne využívanie zdrojov je kľúčom k prosperite spoločnosti. Z nášho pohľadu je teda preferovaná primárne výdavková stránka, na ktorej by bolo možné nájsť ďaleko viac úspor. A to bez toho, aby sa siahalo na podporu tým najslabším vrstvám.

Jiří Cihlář, Next Finance
Jiří Cihlář
Next Finance

Vláda chce daňovými zmenami riešiť problém verejných financií, s ktorými má Slovensko podobne ako Česká republika problémy. Slovensku sa od roku 2010 nepodarilo stlačiť schodok štátneho rozpočtu pod 3% HDP a nepodarí sa mu to ani tento rok. Slovenská vláda si dobre uvedomuje, že veľmi nebezpečná je dynamika nárastu zadlženia v posledných rokoch. Vláda následne vybrala riešenie, ktorým sa rozhodla odpútať od rovnej dane a zvýšiť daňovú sadzbu zo zisku firiem. Nutné je si však povedať, prečo je v poslednom roku Slovensko osamoteným ostrovčekom Európskej únie, v ktorom rastie HDP, zatiaľ čo iné ekonomiky padajú - je to vďaka automobilobému priemyslu. A Slovensko nastavilo na podnikanie v minulých rokoch priaznivé podmienky, na ktorých bolo najdôležitejšie, že daňové zaťaženie bolo jednoznačné a predovšetkým dlho nemenné.To následne lákalo aj zahraničných investorov. Súčasné daňové zmeny znamenajú, že podniky na Slovenskú budú mať najvyššie daňové zaťaženie z krajín višegrádskej štvorky. Navyše ide o prudký zásah do ekonomiky v čase krízy, keď má ekonomiky mnoho starostí sama so sebou. To sa musí skôr alebo neskôr premietnuť aj do priemyslu a vývoja HDP, ktoré v budúcnosti porastie nižším tempom.  Obávame sa však, že zvýšenie daní firmám skôr prinesie ten efekt, že bude ďaleko viac dochádzať k zvažovaniu a obmedzovaniu možných investícií. Možnosťou vlády by bolo zamerať sa na výdavkovú stránku rozpočtu. 

Peter Goliaš, Ineko
Peter Goliaš
Ineko

Zvýšenie priamych daní a odvodov prispeje k tomu, že sa v tomto desaťročí Slovensko zaradí do priemeru EÚ v raste ekonomiky. Aby sa ozdravovanie verejných financií čo najmenej dotklo hospodárskeho rastu, mala by vláda presadiť namiesto zvyšovania priamych daní a odvodov najmä refomu prvého dôchodkového piliera, zaviesť odvodovú neutralitu tak, aby sa zúžili možnosti úniku pred odvodmi, zvýšiť transparentnosť v zdravotníctve tak, aby sa menej kradlo a aby sa zastavil rast dlhu, osekať sociálne dávky pre bohatších ľudí, zrušiť investičné stimuly či obmedziť alebo zrušiť podporu stavebného sporenia, tretieho piliera či bonifikáciu hypoték a spustiť rozsiahlejšiu privatizáciu štátneho majetku a v prípade potreby zvýšiť dane z majetku a zo spotreby.

Ronald Ižip
Ronald Ižip
TRIM Broker

Zrušením rovnej dane spravila vláda opäť krok späť. Tým sa totižto opäť hlavnou agendou podnikateľov stane snaha o optimalizáciu daní miesto toho, aby sa sústredili na podnikanie v súčasnej ťažkej dobe. Miesto toho, aby vláda bojovala so svojou neefektívnosťou a korupciou hlavne na výdavkovej strane, tak sa snaží konsolidáciu neustále prenášať na produktívny sektor. Tým pokračuje v znižovaní ekonomickej vyspelosti a konkurencieschopnosti Slovenska.

Richard Koza
Richard Koza
Atwel International

Zvyšovanie daní je vždy jednoduchý krok. Konsolidácia by mala smerovať najmä do znižovania štátnych výdavkov. Všetky tie sociálne dávky, ktorými štát a politici uplácajú voličov, aby im dali svoje hlasy a podporu a nechali ich nakoniec robiť niečo, čo často nie je v prospech obyvateľov. To je treba obmedziť a zrušiť. Ľudia predsa nemajú byť závislí na peniazoch "zadarmo", ale každý by mal niesť zodpovednosť za seba.

Matúš Pošvanc
Matúš Pošvanc
upner.com

Zvýšenie daní by som nazval nešťastným krokom. Navrhol by som reformy znižujúce výdavky, napríklad zníženie výsluhových dôchodkov vojakov a polície. Dávať treba len osobám vystaveným reálnemu riziku, ďalej napríklad zlučovanie obcí, municipalít, sociálne dávky naviazať podľa výšky príjmu a majetku, rušenie investičných stimulov či zníženie počtu úradov štátnej správy na tretinu.