30.09.2013, 10:55

Európa má prvú ombudsmanku. Emily O'Reillyovú

Emily O'Reillyová (na snímke) dnes oznámila, že odstupuje z funkcie írskej ombudsmanky a od 1. októbra 2013 preberá funkciu ombudsmanky európskej. Tento post sa uvoľnil po odchode jej predchodcu v úrade Nikiforosa Diamandurosa.

Diamanduros odchádza do dôchodku po viac ako desiatich rokoch služby v tejto inštitúcii. O'Reillyovú zvolil do funkcie Európsky parlament v júli.

"Európa nečelí iba ekonomickej kríze, ale zažíva aj krízu politickej legitimity. Klesá dôvera občanov v európske inštitúcie a mnohí pociťujú, že ich hlas jednoducho nemá váhu. Preto je rok 2014 pre Európu a pre budúcnosť Európskej únie mimoriadne dôležitý. Jednou z mojich aktívnych úloh v úrade ombudsmanky je poukázať na to, čo vzbudzuje obavy občanov, a pomáhať pri prekleňovaní rozsiahlej priepasti medzi nimi a inštitúciami EÚ," uviedla O'Reillyová v správe pre médiá.

Nastupujúca ombudsmanka EÚ pripomenula, že 20 rokov po vytvorení úradu európskeho verejného ochrancu práv, ktorý bol vytvorený na základe Maastrichtskej zmluvy, nastal čas na opätovné zváženie smerovania tohto úradu a na zvýšenie jeho vplyvu a viditeľnosti.

"Všetkým občanom EÚ a osobám s pobytom v EÚ sa musí umožniť efektívne využívanie úradného postupu, ktorý bude zameraný na vyhovenie ich potrebám. V úsilí o dosiahnutie väčšej transparentnosti a efektívnosti úradného postupu EÚ budem budovať na úspechoch svojho predchodcu a spolupracovať s výbornými a odhodlanými zamestnancami úradu európskeho ombudsmana, aby sme do tohto úradu vniesli novú energiu a efektivitu," uviedla O'Reillyová.

Európsky ombudsman každý rok dostane od občanov, podnikov, mimovládnych organizácií, univerzít, mestských zastupiteľstiev a iných subjektov približne 2500 sťažností. Inštitúcia každý rok začne viac ako 450 právnych vyšetrovaní. Mnohé z nich sú založené na sťažnostiach o chýbajúcej transparentnosti v inštitúciách EÚ vrátane odmietnutia prístupu k dokumentom alebo informáciám. Iné prípady sa týkajú problémov s programami alebo projektmi EÚ, diskriminácie alebo konfliktov záujmov v úradnom postupe EÚ.