27.09.2011, 00:00

Vzácne zvitky zverejnili online

Viacero svetoznámych zvitkov od Mŕtveho mora, ktoré sú staré 2000 rokov a objavili ich v jaskyniach na púšti pred niekoľkými desaťročiami, je už prístupných na internete. Za projektom zverejnenia stojí Izraelské múzeum v Jeruzaleme a medzinárodná spoločnosť Google, ktoré dnes staroveké texty, nazývané aj kumránske zvitky, umiestnili na web. Zámerom projektu je voľný prístup k textom, ktorých nález sa pokladá za jeden z najväčších archeologických objavov 20. storočia. Obsahujú biblické a ďalšie náboženské texty.

Zverejnené sú už aj fotografie originálnych zvitkov vo vysokom rozlíšení. Historickú pamiatku nevyčísliteľnej hodnoty tak bude môcť skúmať širší okruh záujemcov bez rizika poškodenia originálu. Mnohí vedci sa totiž sťažovali, že k vzácnym artefaktom mal prístup len obmedzený počet bádateľov.

Medzi zvitkami sa nachádza aj jeden, ktorý obsahuje Knihu Izaiášovu zo Starého zákona Biblie. Je to jeden zo siedmich pôvodných biblických zvitkov, je najväčší a jediný takmer úplne zachovaný. Technológia Google umožňuje záujemcom napríklad vyhľadať v texte zvitkov konkrétne pasáže a preložiť ich do angličtiny. Zvitky prístupné na internete kúpili izraelskí bádatelia v rokoch 1947 až 1967. Pôvodne ich v 40. rokoch minulého storočia našli beduínski pastieri v Judskej púšti pri Mŕtvom mori.
Zvitky sú uchované v Izraelskom národnom múzeum v Jeruzaleme.