04.10.2011, 17:42

Kratochvíl: Putinove sny o ruskej Európskej únii sú nereálne

Rozhovor pre HN s analytikom na Rusko Petrom Kratochvílom.

Ruský prezident Vladimír Putin sa v začínajúcom predvolebnom boji vyjadril, že chce vytvoriť Eurázijský zväz podľa vzoru Európskej únie. Ide o novú myšlienku alebo sú to len Putinove sny o obnove novodobého Sovietskeho zväzu?

Rusko má už roky tendencie zakladať spoločenstvá a zväzy, ktoré majú snahu v rôznych oblastiach stmeliť krajiny rozpadnutého Sovietkeho zväzu. Nie všetky sú úspešné, ale mnohé z nich fungujú. Najmä medzi štátmi ako je Rusko, Bielorusko, Kazachstan a Arménsko. Ruská zahraničná politika dlhodobo zdôrazňuje, že medzi hlavnými prioritami politiky je práve spolupráca s krajinami z bývalého sovietskeho priestoru. V tomto zmysle nie sú vôbec plány k vytvoreniu jednotnej Eurázijskej únii vôbec prekvapivé. Čo je však otázne, koho sa podarí Putinovi do spoločenstva prilákať. Z 15 bývalých sovietskych krajín sú s Ruskom ochotní úzko spolupracovať len obmedzený počet postsovietskych štátov.

Môže Putinov ambiciózny plán vzniku Eurázijského zväzu vytvoriť protiváhu k Európskej únii?

Je to vylúčené z niekoľkých ekonomických aj politických dôvodov. Ale čo je najpodstatnejšie, neponúkajú žiadny silný alternatívny systém vládnutia a fungovania spoločnosti. Tvorili by akýsi hybrid medzi demokratickým a autoritatívnym systémom. Model, ktorý Putin reprezentuje nie je dosť atraktívny a funkčný. Preto si myslím, že ide o predvolebnú rétoriku, na ktorú sa obyčajní Rusi chytajú. Pretože veľká časť ľudí v Rusku si praje, aby sa obnovili väzby Sovietskeho zväzu. Tieto Putinove ambície však určite ostanú nenaplnené. V ruskom modeli môže fungovať hospodárska spolupráca napríklad okolo silnej suroviny akou je nafta. Politická únia, o ktorej Putin sníva je v prípade postsoviestkeho priestoru bola možná jedine v tedy, že by Rusko vyvíjalo veľmi tvrdý nátlak na svojich partnerov, aby sa mu podriadili. Ale demokratický model, ako funguje v Európskej únii je nepredstaviteľný a nereálny.

Je to teda Putinova predvolebná zbraň, ktorá nie je postavená na reálnych základoch?

Je prekvapujúce, že Putin vytiahol prirovnanie k Euróspkej únii, pretože ju Rusi v posledných rokoch sústavne kritizovali. A to či už v súvislosti s ekonomickou krízou alebo nejednotnosťou európskych štátov v únii, ako napríklad Lisabonská zmluva. Je preto zaujímavé, že teraz hovorí Putin o Európskej únii ako o vzoru, podľa ktorého chce budovať vlastný Eurázijský zväz. Netreba za tým hľadať žiadnu hlbšiu stratégiu, ale len politický boj, k ktorom si Putin odporuje.