04.10.2011, 12:01

Putin chce vybudovať Eurázijskú úniu

Ruský premiér Vladimir Putin chce, aby bývalé sovietske republiky vytvorili Eurázijskú úniu. Svoju prvú zahraničnopolitickú iniciatívu od zverejnenia úmyslu kandidovať znova za prezidenta načrtol v článku, ktorý dnes priniesol denník Izvestija.

Putin v ňom napísal, že nová únia by vychádzala z existujúcej colnej únie Ruska a Bieloruskom a Kazachstanom. Trojica krajín od budúceho roka odstráni všetky bariéry brániace vzájomnému obchodu, pohybu kapitálu a pracovnej sily. "Tým sa to však neskončí, stanovili sme si ambiciózny cieľ- dosiahnuť ešte vyššiu úroveň integrácie v Eurázijskej únii," uviedol Putin.

Putin prišiel s iniciatívou v čase, keď sa Rusko blíži k záveru svojich 18 rokov trvajúcich rokovaní o vstupe do Svetovej obchodnej organizácie (WTO). V článku sa o nej vyjadruje skepticky.
V roku 2009 Putin spochybnil žiadosť Ruska o vstup do WTO, keď povedal, že radšej vytvoria colnú úniu s Bieloruskom a Kazachstanom. Putin, ktorý kedysi označil rozpad Sovietskeho zväzu v roku 1991 za "najväčšiu geopolitickú katastrofu 20. storočia", tvrdí, že nový projekt nemá pripomínať Sovietsky zväz. "Bolo by naivné pokúšať sa obnoviť alebo kopírovať niečo z minulosti. Avšak posilnenie integrácie na novom politickom a ekonomickom základe a nový systém hodnôt sú imperatívom našej éry," napísal Putin.

Nová únia ako nadnárodný orgán by podľa neho koordinovala "hospodársku a menovú politiku" medzi svojimi členmi. Bola by tiež otvorená novým členom.

Putin povedal, že colná únia sa rozšíri o stredoázijské republiky Kirgizsko a Tadžikistan. Nepriamo tiež kritizoval Ukrajinu, ktorá sa rozhodla zostať mimo spomínanú úniu vzhľadom na svoje úsilie o integráciu do Európskej únie.

Podobne neochotní sú z rovnakého dôvodu aj niektorí ďalší susedia Ruska. Putin to vo svojom článku označil za zlú voľbu. Argumentuje, že colná únia a budúca Eurázijská únia by sa mohli stať partnerom EÚ pri rokovaniach o vytvorení spoločného hospodárskeho priestoru, čo by garantovalo ich členom silnejší hlas. "Členstvo v Eurázijskej únii, okrem priameho ekonomického prospechu, umožní svojim členom integrovať sa do Európy rýchlejšie a z oveľa silnejšej pozície," napísal.

Cestu z globálnej krízy vidí Putin v regionálnej integrácii, za ktorú označil napríklad EÚ, Azijsko-tichomorskú hospodársku spoluprácu (APEC), Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (NAFTA) či Združenie krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).

"Z týchto kameňov možno vystavať stabilnejšiu globálnu ekonomiku," citovala z Putinovho článku agentúra Reuters.