21.05.2008, 00:00

Kto je Maroš Servátka

Rodák zo Spišskej Novej Vsi vyštudoval Varšavskú ekonomickú univerzitu. Doktorát má z americkej Arizonskej univerzity. Zaoberá sa najmä vzájomnými vzťahmi medzi ekonómiou a psychológiou, čiže "behavioral economics". Je expert na férovosť a reputáciu v ekonomickom správaní. V rámci neziskového združenia Virtual Scientific Laboratories organizuje na Slovensku vedecké akcie v oblasti ekonómie. Žije na Novom Zélande. Vo voľnom čase obľubuje horskú turistiku, lyžovanie a futbal.