26.07.2007, 00:00

Kubu neriadi iba Fidel Castro

Dnes to bude presne rok, čo sa kubánsky vodca Fidel Castro podrobil vážnej operácii. Odvtedy sa na verejnosti ukázal len sporadicky, aj to len v televízii. Veľvyslanec SR na Kube Ivo Hlaváček v rozhovore pre HN:

Moc dočasne prevzal jeho brat Raúl, k prevratu, alebo k výraznej zmene mocenských pomerov na "Ostrove slobody" teda jeho odchodom nedošlo. "Tým došlo len k formálnej zmene. Treba vidieť, že to nebol len Fidel Castro, kto riadil krajinu, ale aj ľudia jemu bezprostredne blízki," vyhlásil v rozhovore pre HN veľvyslanec SR na Kube Ivo Hlaváček.

Všimli ste si za ten rok bez Fidela Castra v spoločnosti nejakú zmenu?
- Nie. Zmenilo sa to, že moc prešla na jeho brata Raúla a kolektívne vedenie. Tým však došlo len k formálnej zmene. Treba vidieť, že to nebol len Fidel Castro, kto riadil krajinu, ale aj ľudia jemu bezprostredne blízki. Tí si uvedomujú, že terajšia situácia potrebuje reformy najmä v ekonomike a ďalších sektoroch. Kubánska - štátom riadená - ekonomika je závislá od dovozu. S významnou ekonomickou i vojenskou podporou Venezuely a Číny si tento režim môže dovoliť existovať a prípadne začať postupne robiť reformy.

Čo sa týka týchto krajín je zrejmé, že podpora Kube bude pretrvávať...
- Nesmieme zabudnúť ani na to, že pohľad Európskej únie na Kubu je úplne odlišný ako jej susedných krajín alebo krajín Latinskej Ameriky.

Aký je tam rozdiel?
- Latinská Amerika a Karibik sa pozerajú na Kubu ako na partnera, ktorý má svoje problémy, ale s ktorým treba spolupracovať. Je tu aj skutočnosť, že v mnohých krajinách Latinskej Ameriky sú ľavicovo orientovaní lídri - spája ich aj významný protiamerikanizmus.

Ako vyzerá život obyčajných ľudí?
- Ľudia bežne žijú vo veľmi skromných životných podmienkach, trpia nedostatkom potravín. Doteraz napríklad existuje na Kube pre domáce obyvateľstvo lístkový - prídelový systém na potraviny.
Je tiež pravda, že negramotnosť na Kube je nízka. Otázne však je, do akej miery je školský systém porovnateľný a konkurencieschopný s inými. Kuba má aj dobre vybudované zdravotníctvo. Robia napríklad veľmi kvalitné operácie, či už chirurgické alebo očné. No otázkou zostáva, či sú prístupné každému.
Rovnako je to s liekmi. Bol som svedkom toho, že počas chrípkovej epidémie nebolo možné dostať v Havane bežné vitamíny alebo boli predmetom tovaru na čiernom trhu za neuveriteľné ceny.

Je ťažké byť veľvyslancom v nedemokratickej krajine?
- Kuba s naším zastupiteľským úradom komunikuje viac-menej len jednostranne. Neprebieha oficiálny politický dialóg, náš úrad nemá s kubánskou stranou vytvorený ani základný priestor na komunikáciu s partnermi. Niekedy máme pocit, že sa vytvárajú umelé prekážky.

Komplikuje vám to aj bežný život?
- Kubánske orgány nás monitorujú. K mojej osobe, ako k osobe veľvyslanca, nepristupujú s náležitým rešpektom. Pri príchode alebo odchode z krajiny ma podrobujú dôslednej kontrole, vždy je tam snaha kontrolovať aj moju osobnú batožinu. Diplomatická pošta sa k nám dostane so značným oneskorením, vinou zadržiavania kubánskou stranou. Moje osobné listové zásielky sú otvárané a kontrolované. Služby sú na veľmi nízkej úrovni, dodávky tovarov sú nedostatočné, neexistuje výber. Na všetko, čo sa dováža, a dováža sa takmer všetko, je často uvaľovaná prirážka takmer 220 percent.

To vyznieva tak, ako keby vás kubánska strana v krajine "trpela".
- Možno týmto spôsobom Kubánci iba zakrývajú skutočnosť, že vzťahy medzi našimi krajinami nie sú bezproblémové a z hľadiska recipročného prístupu k veľvyslanectvám nie sú ani na rovnakej úrovni.

Aké sú teraz vlastne vzťahy medzi našimi krajinami?
- Ja ich môžem hodnotiť len z hľadiska môjho postu. Naše vzájomné vzťahy sa podriaďujú viac-menej len záujmom Kuby, teda rozvíjajú sa iba tie sektory spolupráce, o ktoré má Kuba prioritný záujem.

A obchodné?
- Počas bývalej ČSFR boli slovenské podniky partnerom pri budovaní niekoľkých energetických zariadení na Kube. Dnes tam niekoľko našich firiem, ktoré na to nadviazali, a to v zložitých podmienkach, avšak pomerne úspešne, pôsobí. Kuba je netransparentná, právny poriadok je nezrozumiteľný, neprehľadný. Je to teda vždy o veľkom úsilí a odvahe.

Stretávate sa aj s disidentmi?
- Vediem s nimi dialóg.

Niektorí naši poslanci si obľúbili výlety na Kubu v rámci podpory ľudských práv, takisto sa angažujú naše mimovládne organizácie. Vnímajú to kubánske politické špičky?
- Áno, určite. A vnímajú to citlivo.

Môže to vám, ako nášmu veľvyslancovi, škodiť?
- Neviem to presne určiť, ale takáto činnosť - ako napríklad návštevy poslancov, sú namieste. Títo ľudia majú legitímne právo vidieť, počuť, porovnávať, hodnotiť.

Ivo Hlaváček vyštudoval právo. Veľvyslancom na Kube je od roku 2005. Snímka Samuel Vanko
Zdroj: Samuel Vanko
IVO HLAVÁČEK. Počas svojej kariéry v rezorte diplomacie bol okrem iného jedným z tých, ktorí riešili spor s Maďarskom o Sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Vyštudoval právo. Veľvyslancom na Kube je od roku 2005. Snímka Samuel Vanko

Kto je Ivo Hlaváček
Do diplomacie vstúpil krátko pred vznikom Slovenskej republiky. Počas svojej kariéry okrem iného bol jedným zo zodpovedných za riešenie sporu s Maďarskom o Sústavu vodných diel Gabčíkovo, Nagymaros. Podieľal sa tiež na vytvorení právneho tímu, ktorý v tomto spore zastupoval Slovensko pre Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu. Vyštudoval právo. Veľvyslancom na Kube je od roku 2005.