Odvaha, spontánnosť, ale aj inštinkt -- to sú základné ingrediencie, ktoré úspešná slovenská grafička Petra Štefanková považuje za svoj recept na úspech.

Môžete prezradiť ten váš recept na úspech?
Za základné ingrediencie úspechu možno považovať talent, rozhľad, odvahu, vôľu neustále sa učiť, prekonávať zdanlivo neprekonateľné. Samozrejme, že k tomu patrí aj spontánnosť, inštinkt, drina a cieľavedomosť.

Máte nejaký cieľ, ktorý chcete dosiahnuť?
Mojím cieľom je vyprodukovať čo najviac zaujímavých diel trvalejšej hodnoty ako napríklad obálky a ilustrácie do časopisov či kníh nielen v zahraničí.

Dá sa na animácii a dizajne zarobiť?
Všetko závisí od šikovnosti, najmä, ak hovoríme o práci na voľnej nohe, respektíve podnikaní.

Je ťažké presadiť sa v takejto brandži? Je to napríklad v Anglicku jednoduchšie ako na Slovensku?

V Anglicku je v tejto brandži obrovská konkurencia, desiatky tisíc tvorcov, vysoko nasadená latka. Oceňuje sa predovšetkým kreativita, výnimočnosť, rýchlosť, presnosť, dokonalé znalosti počítačových programov. Keď som sem prišla prvý raz, mala som pocit, že škola ani predchádzajúca prax ma na takú záťaž nepripravili. Anglické pracovné podmienky môžu byť neúprosné. Londýn ma však nadchol, pretože sa tu stretáva staré s novým, rôzne kultúry na jednom mieste, neustále sa niečo deje, je to inšpiratívne a motivujúce.

Ako vyzerá vaša práca? Vezmete ceruzku a kreslíte, alebo je to práca na PC?
V úvodnej fáze často kreslím na papier ceruzkou, perom, fixkou. Sú to jednoduché záznamy myšlienok, rýchle skice. Potom je to už len otázka počítačového spracovania.

Pracujete aj pre Columbia Pictures. Kde môžeme vidieť vaše kresby?
Spolupracovala som s animačným tímom na hranom celovečernom filme Made of Honour britského režiséra televíznych sérií Mr. Bean. Ďalší filmový projekt tohto typu bol Pink Panter 2 od MGM.

Čo považujete za váš doterajší najväčší úspech?
To, že si ma nachádzajú klienti z celého sveta bez ohľadu na moje bydlisko -- okrem Británie sú z USA, Austrálie, Japonska, celej Európy, dokonca i z Južnej Ameriky. A tiež to, že ma anglická spoločnosť prijala s otvorenou náručou a demonštrovali to nielen odovzdaním ceny od televízie Channel 4, ale aj vstupenkou do Royal Society of Arts.