10.08.2008, 18:13

Zvýšenie minimálnej mzdy podľa priemyselníkov ohrozí zamestnanosť

Zvýšenie minimálnej mzdy zo súčasných 8 100 Sk na premiérom Robertom Ficom požadovaných 8 900 Sk (295,4 €) až 9 000 Sk (298,7 €) by malo negatívny dopad na zamestnanosť v textilnom odvetví. Pre agentúru SITA to uviedol generálny tajomník Asociácie textilného a odevného priemyslu (ATOP) Dušan Gajdúšek. "Aj v súvislosti s ostatnými faktormi, ako je silná koruna a ceny energií, očakávame pokles zamestnanosti v celom textilnom odvetví o zhruba 30 %," povedal. Najväčšie negatívne dôsledky pritom podľa neho pocítia podniky, ktoré zamestnávajú do 20 ľudí. Ako dodal, ATOP je proti samotnej existencii inštitútu minimálnej mzdy.

Prezident Zväzu kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu SR Štefan Šulo upozornil na to, že od minimálnej mzdy sa odvíjajú aj sadzby v ďalších mzdových stupňoch, na ktoré sa viažu aj vyššie odvody. "Dopad skokovitého nárastu miezd môže byť pre naše odvetvie fatálny," skonštatoval. Podniky kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu sú podľa neho najmä v regiónoch, v ktorom nie je veľa iných pracovných príležitostí. "I keď chápeme úsilie vlády zvýšiť najnižšie príjmy niektorých zamestnancov, obávame sa, že ich zvyšovanie cez minimálnu mzdu je ten najhorší spôsob, aký sa dá prijať," uviedol Šulo pre agentúru SITA. Už v predchádzajúcom období sa podľa neho zmeny v minimálnej mzde prejavili v ukončení výroby viacerých obuvníckych firiem.

Zvýšenie minimálnej mzdy bude mať podľa Zuzany Melcerovej z odboru komunikácie Železníc SR dopad na zvýšenie mzdových nákladov železníc. "Rast minimálnej mzdy bude mať vplyv na zvýšenie mzdových zvýhodnení vyplývajúcich zo Zákonníka práce alebo platnej kolektívnej zmluvy Železníc SR," uviedla. Podľa hovorcu Penta Investments Martina Danka, môže zvyšovanie minimálnej mzdy spôsobiť zvýšenie nezamestnanosti nízkokvalifikovanej pracovnej sily. "Slovensko potrebuje zásadnú reformu odvodového systému," povedal. Stavebná spoločnosť Reding s návrhom na zvýšenie minimálnej mzdy súhlasí, aj keď sa to podľa vedúceho odboru ekonomiky a personalistiky firmy Martina Bubeníka prejaví na vyšších odvodoch.

Podľa tajomníka Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martina Hoštáka, nový zákon o minimálnej mzde definujúci nový mechanizmus úpravy minimálnej mzdy vznikol na základe minuloročnej dohody sociálnych partnerov. Ako pokračoval, snahu o zmenu tohto zákona v prípade nepresadenia želaného rastu minimálnej mzdy možno vnímať ako porušenie tejto dohody. "Otázkou potom je, aká je úloha a zmysel sociálneho dialógu a existencie tripartity na Slovensku, keď hneď pri prvom využití ustanovení nového zákona o minimálnej mzde sa tieto dohody porušujú," uviedol pre agentúru SITA. Cieľom RÚZ je podľa neho to, aby rast minimálnej mzdy odrážal skutočný rast nominálnych miezd za predchádzajúce obdobie.

Predseda vlády Robert Fico trvá na tom, aby sa minimálna mzda od začiatku budúceho roka zvýšila zo súčasných 8 100 Sk (268,9 €) na 8 900 Sk (295,4 €) až 9 000 Sk (298,7 €). Ako ďalej uviedol na štvrtkovej tlačovej besede, najskôr sa pokúsi dohodnúť na takomto zvýšení minimálnej mzdy so zamestnávateľmi. "Pokiaľ takáto dohoda nebude možná, použijeme legislatívne právomoci, ktoré máme a upravíme to tak, že minimálna mzda bude na výške 8 900 Sk (295,4 €) alebo 9 000 Sk (298,7 €), " zdôraznil. Podľa Fica, v takomto prípade sa "dá predpokladať legislatívna iniciatíva, ktorá by zmenila spôsob určovania minimálnej mzdy". Ak by sa vláda so zamestnávateľmi nedohodla na miere zvýšenia minimálnej mzdy, podľa platného zákona o minimálnej mzde musí ministerka práce a sociálnych vecí predložiť na rokovanie vlády návrh na úpravu najnižších miezd na 8 690 Sk (288,5 €). Išlo by o nárast minimálnej mzdy o rovnakú mieru, o akú sa vlani medziročne zvýšila priemerná mzda na Slovensku. Zákon o minimálnej mzde však vláde neukladá povinnosť schváliť také zvýšenie najnižších miezd, aké navrhne ministerka práce a sociálnych vecí.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) navrhlo zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku od začiatku budúceho roka zo súčasných 8 100 Sk (268,9 €) na 9 000 Sk (298,7 €). O takomto návrhu by mala budúci týždeň v utorok rokovať Hospodárska a sociálna rada SR. Najnižšie mzdy navrhlo ministerstvo stanoviť na 9 000 Sk (298,7 €) "po posúdení celkovej ekonomickej a sociálnej situácie v Slovenskej republike za predchádzajúce dva kalendárne roky, najmä vývoja spotrebiteľských cien, zamestnanosti, priemerných mesačných miezd a životného minima". Takýto návrh podľa rezortu zohľadňuje to, že v roku 2007 sa na Slovensku dosiahol reálny rast hrubého domáceho produktu o 10,7 %.