18.07.2017, 00:26

Nový zákonník potrebujeme ako soľ

Sudca v 21. storočí vo všeobecnosti skrátka nenájde odpoveď na každú možnú otázku v zákone, dynamika v spoločnosti je na to príliš rýchla, myslí si profesor Marek Števček.

Marek Števček
Zdroj: Pavol Funtál

Odbremeniť súdy, zjednodušiť procesy, eliminovať prieťahy. To boli azda najzákladnejšie ciele, ktoré si Rekodifikačná komisia pre nové procesné právo pod vaším vedením stanovila. Podarilo sa ich za ten rok účinnosti nových procesných kódexov dosiahnuť?
Rok po účinnosti je podľa mojej mienky priskoro na seriózne hodnotenie. Naším cieľom bolo v prvom rade slovenské civilné procesné právo dostať na úroveň európskeho štandardu. Dôsledné oddelenie jednotlivých druhov civilného procesu na spory, mimospory, správne súdnictvo je moderným prvkom a zmenou paradigmy. Zrýchlenie a zefektívnenie sú behmi na dlhú trať, pričom zmena procesných predpisov im napomôže iba čiastočne. Podstatné sú rovnako hlboké systémové zmeny v súdnom systéme, na ktorom sa ďalej pod vedením ministerky Lucie Žitňanskej pracuje.

Stihli sa sudcovia, ale aj právnická obec s novými pravidlami už žiť?
Napriek mnohým kuvičím hlasom nenastal žiaden kolaps systému, normálne sa pojednáva a súdi, takže v tomto zmysle k „zžitiu“ došlo. Tým netvrdím, že neexistujú problémy s aplikáciou a pochopením jednotlivých inštitútov, avšak považujem to za prirodzený jav. Niektoré veci sa skrátka musia výkladovo ustáliť, odjudikovať a preveriť časom. Napríklad judikačná činnosť Veľkého senátu Najvyššieho súdu sa iba rozbieha.

Často je možné nové predpisy hodnotiť až potom, čo sú uvedené do života. Aké štrbinky sa stihli objaviť v novej úprave?
Prijatie právneho predpisu je vždy iba začiatok, až reálne fungovanie v praxi skutočne preverí systém zmien – to platí v ktoromkoľvek prípade, prípad nových procesných kódexov nevynímajúc. Niektoré, ako vy hovoríte, štrbinky, sa pochopiteľne objavili – ako vždy hovorievam, každé ľudské dielo vykazuje chyby a nedostatky. V tomto prípade sú niektoré spôsobené zmenami v priebehu legislatívneho procesu, niektoré nutnou mieru kompromisu, keďže už samotná komisia predstavovala pomerne heterogénnu skupinu odborníkov, a v ďalších fázach procesu prijímania bolo potrebné vyvažovať nespočetné množstvo záujmov a tlakov. Nevyskytol sa však podľa mňa žiaden zásadný problém, ktorý by vyžadoval urgentný zásah zákonodarcu, čo hodnotím pozitívne. Rôzne názory sa vyskytli na problematiku trov konania, či na formu schválenia zmieru – všetko otázky ustáliteľné výkladom. Sudca v 21. storočí vo všeobecnosti skrátka nenájde odpoveď na každú možnú otázku v zákone, dynamika spoločenských, technických a vedeckých procesov je príliš rýchla.

Bude však podľa vás potrebné kódexy novelizovať v niektorých zásadných otázkach, alebo pôjde skôr o kozmetické úpravy?
Záleží na tom, čo považujete za zásadné veci a čo za kozmetické úpravy. Ako som však spomínal, novelizáciám sa nevyhneme. Vo všeobecnosti si predstavujem proces tak, že sa seriózne vyhodnotí to, čo prax naozaj neprijala a následné korekcie potom budú legitímne. Nikto v rekodifikačnej komisii nemal krištáľovú guľu a nevidel budúcnosť, a ten, kto zákon aplik

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.