28.04.2004, 00:00

Noví sudcovia

Prezident SR Rudolf Schuster včera vymenoval sedemnásť sudcov, ktorí budú pôsobiť bez časového obmedzenia. Sudcovia zložili sľub, v ktorom sa zaviazali, že budú vykladať zákony a rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne. Sudcov vymenúva prezident na návrh Súdnej rady. Ich pôsobnosť nemá časové obmedzenie. Sudcom sa môže stať občan SR, ktorý je voliteľný do NR SR, dosiahol vek 30 rokov a má vysokoškolské právnické vzdelanie. Nemôže byť členom politickej strany alebo hnutia.