Jún 1991 - Slovenská národná rada (SNR) prijala uznesenie, aby sa zo zástupcov poslaneckých klubov zriadila Komisia na prípravu spoločného návrhu Ústavy SR.

August - október 1992 - Prerokovanie vládneho návrhu Ústavy SR bolo jediným bodom plenárneho rokovania SNR. Po skončení rozsiahlej rozpravy vystúpili zástupcovia maďarskej koalície a KDH, ktorí vyslovili odmietavé stanovisko k predloženému návrhu ústavy. Tesne pred hlasovaním poslanci za Spolužitie a MKDH opustili sálu. Ústava nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia - 1. októbra 1992.

Apríl 1998 - SNS predložila návrh novely ústavy na zníženie počtu hlasov poslancov potrebných na zvolenie prezidenta SR v parlamente. Prezident by pri opakovanej voľbe v parlamente mohol byť zvolený nie ústavnou väčšinou 90 (3/5) hlasov, ale nadpolovičnou väčšinou, teda 76 poslaneckými hlasmi. Parlament návrh neschválil.

Júl 1998 - Novela mala zabrániť prípadnej ústavnej kríze, ktorá mohla vzniknúť po voľbách, ak by nebol zvolený prezident. Zmeny sa týkali prenosu niektorých kompetencií hlavy štátu na predsedu parlamentu v čase, keď prezident nie je zvolený, alebo nemôže vykonávať funkciu.

November 1998 - Do NR SR bol predložený návrh ústavného zákona, ktorým sa zavedie priama voľba prezidenta. Národná rada zmenu prijala 14. januára.

Apríl 2000 - Nezávislý poslanec Robert Fico predložil návrh tzv. malej novely ústavy. Ťažiskom bolo predĺženie lehoty policajného zadržania z 24 na 48 hodín, zvýšenie vekovej hranice zvoliteľnosti za sudcu na 35 rokov, posilnenie právomocí ústavného súdu a zavedenie práva obete trestného činu na štátne odškodnenie. Návrh nebol prijatý.

Máj - jún 2000 - Koaličný návrh komplexnej novely ústavy prišiel do parlamentu po šesťmesačnej verejnej diskusii. Pätnásteho júna 2000 bol posunutý do druhého čítania.

Február 2001 - Vo vyše dvojtýždňovej rozprave o komplexnej novele ústavy vystúpilo 113 poslancov, na ich prejavy reagovali poslanci 1 411 faktickými poznámkami. S odôvodnením, že pokračovanie v rozprave by bolo neefektívne, predseda NR SR Jozef Migaš 21. februára rozpravu ukončil a o dva dni neskôr sa začal proces schvaľovania novely Ústavy SR. NR SR prijala 23. februára 2001 novelu Ústavy SR.