13.04.2004, 00:00

Nemocnice budú môcť využiť úvery bánk

Poskytovaním úverov chce Slovenská sporiteľňa (SLSP), a. s., po zavŕšení zdravotníckej reformy spolupracovať so zdravotníckymi zariadeniami a zdravotnými poisťovňami. Zatiaľ to v plnej miere jej ani ostatným bankám neumožňuje súčasná legislatíva. Predstava banky o tomto zámere po jej zmene je však jasná.

Informovala o tom generálna riaditeľka Slovenskej sporiteľne Regina Ovesny-Straka. Zdôraznila však, že hoci Slovenská sporiteľňa pripravuje pre zdravotníctvo dlhodobé úvery, nebude záujemcov o ne nijako zvýhodňovať. Naopak, aj zdravotnícke zariadenia budú rovnakými klientmi ako všetci ostatní. Pretože však podľa Ovesny-Straka nemajú potrebnú prax v riadení - chýbajú im napríklad finančné audity a nevedia efektívne hospodáriť, sporiteľňa v ich prípade posilní pri poskytnutí úverov špecifické a podrobné poradenstvo.

Nemocnice s otáznikom
Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Pavol Sedláček vníma možnosť úverov najmä pre štátne zdravotnícke zariadenia zatiaľ ako problematickú. Banky totiž ako protihodnotu za poskytnutie úveru žiadajú záruku, ktorou je zvyčajne majetok. A pretože v prípade štátnych zdravotníckych zariadení je vlastníkom štát, ony samy majú v tomto prípade zviazané ruky. V budúcnosti by sa však podobnej službe zrejme nebránili. A privítali by aj sporiteľňou ponúkané poradenstvo. Banky sú podľa Pavla Sedláčka aj v súčasnosti pre zdravotnícke zariadenia prospešnými partnermi. Ich pomoc pri spravovaní finančných prostriedkov určených nielen na rôzne transakcie zdravotníckych zariadení, ale napríklad aj pri poskytovaní účtovných služieb zamestnancom, je veľmi užitočná.

Zajac odmietol pôžičky
K otázke HN, či sporiteľňa nechystá podobný úverový program aj pre pacientov, ktorí by prípadne potrebovali zdravotnú starostlivosť s tak nastavenou spoluúčasťou, že by na ňu nemali dosť prostriedkov, uviedla, že to nie je reálne. Na sporiteľňu sa síce pacienti obracajú aj v tejto súvislosti, no nie so žiadosťami o úvery, ale o sponzorské dary. Prípadnú nevyhnutnosť takýchto pôžičiek striktne odmietol minister zdravotníctva Rudolf Zajac. Podľa neho nebude ani po reforme mysliteľné, že by pacientom na zdravotnú starostlivosť nestačili peniaze. Systém je totiž nastavený tak, že finančná spoluúčasť pacientov sa bude vyžadovať pri ľahších diagnózach, pri ktorých je reálne, že si ju budú môcť dovoliť.