29.12.2003, 00:00

Vojenská služba sa skracuje

Od 1. januára sa skracuje vojenská základná služba na šesť mesiacov. Do civilu budú môcť odísť vojaci, ktorí nastúpili do služby pred účinnosťou novely zákona o brannej povinnosti, nasledujúci deň po odslúžení šiestich mesiacov. Bude sa to týkať vyše 2 000 vojakov, ktorí odídu do zálohy 2. januára.