Počet sterilizácií u rómskej populácie je výrazne nižší, ako v prípade ostatnej populácie. Oproti ostatným ženám je u rodiacich Rómok až o polovicu nižší aj počet cisárskych rezov. Uvádza sa to v správe ministerstva zdravotníctva (MZ) z prešetrovania údajnej násilnej sterilizácie, ba genocíde v zdravotníckych zariadeniach na východe SR, z ktorej SR obvinili autorky publikácie Telo a duša. K rovnakému záveru dospeli po poslaneckom prieskume v NsP v Krompachoch a Gelnici aj členovia výboru NR SR. Nezistili nielen nijaký nezákonný postup, ale ani nijaké prvky segregácie Rómok. Všetky pacientky, ktoré sa podrobili sterilizácii, žiadosť o ňu podpísali. V dvoch prípadoch však chýbal okrem súhlasu pacientiek aj súhlas opatrovníka, z čoho MZ vyvodí dôsledky. Poslanci zároveň uvažovali, na základe akých informácií či kritérií autorky publikácie zistili, že v prípadoch, o ktorých písali, išlo o Rómky. Písmenom R, ktoré figuruje v niektorých chorobopisoch, sa totiž podľa odborníkov z Výboru NR SR pre zdravotníctvo označujú pacientky, ktorých tehotenstvo je rizikové.