03.06.2016, 00:00

Štát zvažuje poistenie po holandsky

Nový systém poistenia predpokladá verejné zdroje, ale ponúka aj možnosť kúpiť si lepšiu starostlivosť.

Štát zvažuje poistenie po holandsky
Zdroj: Pavol Funtál

Zdravotníctvu dochádza dych. A peniaze. Preto musí ministerstvo zdravotníctva prísť na spôsob, akým systém dofinancuje. V programovom vyhlásení vlády sa hovorí o viaczdrojovom financovaní. Podľa poisťovne Union by si Slovensko mohlo vziať príklad z holandskej reformy, ktorá rozdelila zdravotné poistenie na základné a dodatočné. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker avizoval vytvorenie odborných tímov, ktoré tieto možnosti posúdia. „Následne sa spracujú do jednotlivých projektov, ktoré budú obsahovať konkrétne zadania, ciele, termíny,“ odkázal Drucker.

Na vlastnú zodpovednosť
Podľa experta holandskej zdravotnej poisťovne Achmea Jana de Bruijn tvoria v Holandsku verejné zdroje len základ zdravotnej starostlivosti, ide najmä o starostlivosť o starých ľudí, chronicky chorých alebo invalidov. K tomu sa pridáva povinné poistenie, ktoré je definované vládou, ale poistenci si ho hradia sami zo svojho vlastného vrecka. „V rámci tejto časti poistenia je hradená nemocničná starostlivosť, lieky, ale aj špecialisti a všeobecní lekári,“ vysvetlil de Bruijn.

Treťou časťou je doplnkové pripoistenie, ktoré povinné nie je. „To sú elementy, ktoré nie sú hradené z verejného poistenia, ale občan sa môže rozhodnúť, že sa pripoistí a má to potom hradené zo súkromného poistenia,“ vysvetlil de Bruijn. V Holandsku ide napríklad o zubára. Ako vysvetlila členka Predstavenstva Unionu Elena Májeková, prečo by sa všetci mali solidárne skladať na zuby niekomu, kto sa nestará o svoj chrup. „Toto nie je vec solidarity, to je osobná zodpovednosť,“ myslí si Májeková.

Solidarita ostáva
Podľa analytika inštitútu INEKO Dušana Zachara je vzhľadom na finančnú neudržateľnosť slovenského zdravotníctva nutné otvoriť diskusiu o tom, čo by sa malo z hľadiska solidarity platiť z verejného zdravotného poistenia, a čo už môže byť predmetom pripoistenia. „Už aj dnes ľudia platia relatívne veľa na rôznych poplatkoch lekárom či poskytovateľom, pričom neraz sú tieto platby neformálneho charakteru,“ upozorňuje Zachar s tým, že tieto platby za výkony, o ktorých mnohí veria, že sú oficiálne zadarmo, by sa presunuli do transparentného systému pripoistenia.

Systém by však mal zachovať mieru solidarity. Podľa de Bruijna majú nízkopríjmové skupiny v Holandsku daňové úľavy, vďaka ktorým si platia zdravotné poistenie. Nezamestnaní ho môžu platiť zo sociálnych dávok. Zároveň však zostáva priestor pre tých, ktorí chcú nadštandardnú starostlivosť.

Pluralita pre väčší výber
Podľa Májekovej je dôležitá aj pluralita, pretože čím viac zdravotných poisťovní bude ponúkať svoje balíčky, tým väčšia bude konkurencieschopnosť. „Výber definuje kvalitu, pretože keď si môžete vybrať, tak si vyberiete niečo kvalitnejšie,“ myslí si Májeková. Podobný názor zastáva aj poisťovňa Dôvera, pričom podľa hovorcu Mateja Štepianskeho by z toho profitovali najmä poistenci.

Na diskusiu je pripravená aj štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa. „Je možné diskutovať o pripoistení napríklad v oblasti úrazov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, stomatologickej starostlivosti, špeciálnych vyšetrení v ambulantnej starostlivosti a podobne,“ uviedla hovorkyňa Petra Balážová.

Pozrite si rozhovor s ministrom zdravotníctva v štúdiu HNtelevízie