Nielen médiá na Slovensku či v ďalších deviatich kandidátskych krajinách, ale ani v pätnástich štátoch Európskej únie (EÚ), si v plnom rozsahu neuvedomujú dosah svojej pôsobnosti na verejnú mienku v oblasti integrácie kandidátskych krajín do EÚ. Často nechtiac, napríklad nevhodným výberom dôležitosti informácií či ich vyváženosťou, ovplyvnia názor verejnosti opačným spôsobom ako pôvodne zamýšľali. Napríklad prílišným zdôrazňovaním a upozorňovaním na iniciatívy v súvislosti s referendom do NATO zmenšujú svoj priestor poukazovať na pozitíva i riziká integrácie do EÚ, povedal v piatok v Košiciach generálny tajomník Európskej asociácie novinárov a generálny tajomník Paneurópskej únie Juraj Alner, ktorý v spolupráci so Stálou konferenciou občianskeho inštitútu bol v uplynulých dňoch na prednáškovom turné po východnom Slovensku. Bard slovenskej žurnalistiky je presvedčený, že slovenské médiá by mali viac pozornosti venovať aj prípadným dôsledkom nevstúpenia SR do EÚ, vysvetľovať obyvateľstvu pozitíva, ale i riziká integrácie, pričom však neznižuje význam a opodstatnenosť informovanosti občanov zo strany vlády a politikov. Verejnosť podľa neho tiež nepozná úspechy slovenských vyjednávačov pred záverečnými kodanskými rozhovormi kandidátskych krajín a európskej pätnástky, na základe ktorých by sa zvýšilo sebavedomie Slovákov.