24.02.2014, 11:57

Univerzita Komenského sa vrátila medzi svetové top vysoké školy

Bratislavská univerzita v rebríčku najlepších univerzít obsadila 495. miesto.

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) potvrdila aj v medzinárodnom meradle svoje významné postavenie. V celosvetovom rebríčku zostavenom na základe objektívnych kritérií za rok 2013 - University Ranking by Academic Performance (URAP), čo je rebríček univerzít na základe ich akademického výkonu, obsadila 495. miesto. Dokazuje to aj certifikát, ktorý univerzita obdržala od zostavovateľskej inštitúcie. Univerzita Komenského je jedinou slovenskou vysokou školou v prvej päťstovke svetových univerzít.

Na základe rankingového systému URAP je každoročne zostavovaný rebríček najlepších 2000 vysokých škôl z celého sveta, ktoré predstavujú 10 percent najvýkonnejších vysokých škôl na svete. Univerzita Komenského si v aktuálnom rebríčku zlepšila svoju pozíciu z 527. miesta v roku 2012. „Umiestnenie v prvej päťstovke rebríčka je dôkazom významného vedeckého potenciálu našej univerzity. Naša vedecká aktivita je porovnateľná so svetovou špičkou,“ uviedol rektor UK Karol Mičieta.

Rebríček URAP bol prvýkrát vytvorený v roku 2009 na pôde Middle East Technical University (Ankara, Turecko). Jeho kritériá vychádzajú zo šiestich objektívnych a merateľných parametrov, akými sú počet vedeckých článkov kombinovaný s počtom citácií prác vedcov, vedecká produktivita, význam časopisov a miera kvality citácií vo väzbe na impakt faktor časopisu, v ktorom boli citované články publikované, či miera medzinárodnej spolupráce danej univerzity s inými zahraničnými univerzitami.

Informácie poskytla Andrea Földváryová z Univerzity Komenského v Bratislave.