19.08.2015, 19:21

Košice oživia legendárne kúpalisko. Mesto tvrdí, že ušetrí milión eur

Mesto Košice dnes odovzdalo víťazovi verejnej súťaže bývalé kúpalisko Červená hviezda (ČH). Začala sa tak jeho obnova a mesto tvrdí, že verejným obstarávaním ušetrilo Košičanom takmer milión eur. Kúpalisko patrilo k vychýreným a veľmi obľúbeným miestam medzi pamätníkmi a fanúšikmi národnej kultúrnej pamiatky. Jeho otvorenie po rekonštrukcii je naplánované na letnú sezónu 2016.

„Som nesmierne rád, že sme sa výrazne posunuli k návratu legendárneho kúpaliska. Verím, že to bude vo veľkom štýle a užijú si ho nielen pamätníci, ale aj mládež a deti, pre ktoré bude zrekonštruované kúpalisko novinkou," komentoval košický primátor Richard Raši. Dodal, že dnešnému dňu predchádzala veľmi zložitá príprava stavby, keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku. "Časovo náročné bolo aj zabezpečenie jednotlivých úkonov v procese verejného obstarávania. Našťastie, máme to už za sebou a ja sa teším, že budúce leto si už vychutnám spolu s Košičanmi nádherné prostredie zrenovovanej Červenej hviezdy a kúpanie v nových bazénoch,“ dodal dnes pri odovzdávaní stavby.

Mesto Košice ako investor jeho obnovy, odovzdalo dnes areál výhercovi verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby, združeniu Inžinierske stavby, a.s., Košice - Berndorf Bäderbau SK, s.r.o., Košice. Konzorcium tým prevzalo za celé kúpalisko plnú zodpovednosť. Zmluvu o dielo uzavreli objednávateľ (mesto Košice) a zhotoviteľ (Inžinierske stavby, a.s., Košice - Berndorf Bäderbau SK, s.r.o.) 18. augusta, účinnosť nadobudla dnes.

Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová, zhotoviteľ diela sa zmluvne zaviazal, že stavbu „Obnova mestského kúpaliska, Staničné námestie 5, Košice“ zrealizuje za 3.928.242,98 eura, dokončí a odovzdá ju najneskôr do 31. mája 2016. "Keďže rozpočtové náklady na rekonštrukciu ČH boli podľa realizačnej projektovej dokumentácie predpokladané vo výške 4,919.660,78 eura, mesto Košice ušetrí na obnove takmer milión eur. V rozpočte mesta na rok 2015 je k dispozícii mestským zastupiteľstvom schválená čiastka 2,8 milióna eur, zvyšok sumy bude prefinancovaný v budúcom roku," doplnila Šnajdárová.

Hlavným cieľom rekonštrukcie je podľa vedenia mesta zachovať autentickosť jestvujúcich objektov významnej národnej kultúrnej pamiatky. Obnovené majú byť pôvodné šatne, prevádzková budova, bazény pre plavcov i neplavcov, detský bazén. Pribudnúť by mal vodnopólový bazén a rôzne herné prvky v rámci oddychovo – relaxačnej časti areálu kúpaliska. Nový bazén má slúžiť nielen na vodnopólové zápasy či plavecké súťaže, ale aj pre širokú verejnosť.

Mesto tvrdí, že potreba vybudovania nového vodnopólového bazéna vyplynula z hydrogeologického a inžinierskogeologického prieskumu, ktorý ukázal, že nie je možné zasahovať do už existujúceho pôvodného plaveckého bazéna. "Realizáciou predpokladaných zmien by totiž mohlo dôjsť k jeho celkovému znehodnoteniu, deštrukcii, nevratným škodám na tejto národnej kultúrnej pamiatke, a k znehodnoteniu celkových hodnotových prvkov," zakončila Šnajdárová.

 

 

Súvisiace články