01.12.2015, 13:03

Vybrali najlepšie základné a stredné školy na Slovensku. Pozrite si veľký prehľad

Rebríček porovnáva všetky základné a stredné školy aj gymnáziá. Tie najlepšie sa nachádzajú v hlavnom meste.

Chcete vybrať tú najlepšiu školu pre svoju ratolesť a radi by ste vedeli viac o výsledkoch jej žiakov? Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy zverejnil aktuálny rebríček základných, stredných odborných škôl a gymnázií na Slovensku. 

Medzi najlepšími vo všetkých kategóriach sú školy z nášho hlavného mesta. Nie je to veľmi prekvapujúce, keďže práve v Bratislave sa nachádza aj najviac škôl. Medzi bratislavské školy na prvých miestach sa dostala aj SOŠ z Trnavy, píše na vo svojom blogu INEKO.

Nové rebríčky súvisia s doplnením viacerých aktuálnych údajov na portál skoly.ineko.sk, na ktorom zbierajú dostupné údaje o všetkých ZŠ a SŠ v SR.

Údaje za školy s najlepším hodnotením v jednotlivých krajoch a informáciu o školách s najlepším medziročným posunom vo výsledkoch žiakov si môžete pozrieť v tabuľkách nižšie:

Základné školy

 

 

 

Stredné odborné školy

 

 

 

Gymnáziá

 

 

 

Upozornenie: Hodnotenie výsledkov žiakov nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemeria ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom, a preto komplexne nevypovedá o kvalite školy. Viac o metodike a podmienkach prideľovania hodnotenia jednotlivým školám možno nájsť v sekcii Metodika na portáli skoly.ineko.sk.