25.11.2015, 12:46

Kde sa u nás oplatí študovať? Pozrite si nový rebríček najlepších fakúlt

112 fakúlt, súboj štátnych a súkromných škôl či prekvapenie pri počte študentov. Pozrite si nový rebríček najlepších fakúlt Slovenska.

Ak neviete, na akú vysokú školu si poslať prihlášku, toto môže byť pomôcka aj pre vás. Už jedenástykrát v poradí zverejnila Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) rebríček najlepších fakúlt.

Hodnotených bolo spolu 112 fakúlt,  z toho 104 fakúlt verejných a 8 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov. Výrazné prekvapenia sa počas tohto roka neobjavili.

„Medzi najzaujímavejšie tohtoročné zistenia patrí pokračujúci pokles v počtoch doktorandov, tiež študentov denného aj externého štúdia,“ tvrdí vo svojom vyhlásení ARRA.

Počty študentov podľa zistení agentúry prešli výraznou zmenou. Najviac študentov navštevovalo slovenské vysoké školy v roku 2008, kedy ich počet presiahol hranicu 215-tisíc. Odvtedy ich počet výrazne klesá. Za šesť rokov o takmer 50-tisíc.

Počty zahraničných študentov sa na druhej strane za posledných desať rokov viac ako strojnásobili. V tomto roku sa ich podiel blíži k piatim percentám a naďalej pokračuje v raste.

Prehľad úspešnosti fakúlt na Slovensku podľa jednotlivých kategórií:

Ekonomické fakulty

Technicky orientované fakulty

Fakulty prírodovedného zameranie

Pedagogické fakulty

Medicínske fakulty

Právnické fakulty

Filozofické fakulty

Ostatné spoločenskovedné fakulty

Umelecké fakulty

Poľnohospodárske fakulty


Zdroj: Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA)