29.11.2013, 00:01

Anketa HN: Súhlasíte so znížením normatívu pre súkromné školy?

Martin Fronc, exminister školstva

Zásadne s tým nesúhlasím, pretože ide o dotáciu, ktorú dáva štát z daní na každého žiaka. Platí ústavný článok, podľa ktorého sú si všetci občania rovní v právach aj povinnostiach. To znamená, že každé dieťa má nárok na rovnaký príspevok na vzdelanie.

Ján Mikolaj, exminister školstva

Nebolo by správne rozdeľovať peniaze podľa typu zriaďovateľa, to nemá opodstatnenie. Oveľa spravodlivejšie by bolo kritérium kvality – napríklad aké výsledky škola dosahuje v Testovaní 9 alebo externých maturitách.

Eugen Jurzyca, exminister školstva

Nesúhlasím, nie je to dobrý nápad. Veľmi by to ohrozilo vzdelávanie na Slovensku, pretože veľa súkromných škôl, najmä základných, nevyberá školné, takže by zanikli alebo by museli prudko znižovať platy učiteľov a ďalšie náklady na kvalitu vzdelávania. Zvyšovanie kvality školstva sa dosiahne tým, že sa bude lepšie merať kvalita výstupov vzdelávacieho procesu, či už je to celoplošné testovanie piatakov alebo miera nezamestnanosti absolventov a ich nástupných platov.

Vladimír Burjan, odborník na testovanie žiakov

Naša vláda uvažuje takto: je výhodné, že sa nájdu rodičia, ktorí sú ochotní namiesto nás nalievať do školstva svoje peniaze. Môžeme teda štátne platby na deti týchto rodičov zredukovať a ušetrené prostriedky použiť inde (mimo rezortu). Úvaha politikov by však mala byť takáto: štát dáva do školstva toľko prostriedkov, koľko vládze. Je to málo, preto je skvelé, že sa nájdu rodičia, ktorí sú ochotní z vlastného prispievať ďalšími peniazmi.

Pavel Ondek, odborový predák

Ide o vyhlásenie ministra, zväz k tomu zatiaľ stanovisko neprijal, ale na tento problém sme poukazovali už v minulosti a existuje v školstve dodnes. Ak sú súkromné školy dotované zo štátneho rozpočtu rovnako ako štátne školy, mali by zabezpečovať celý vzdelávací proces bezplatne a nevyberať školné. Niektoré školy školné nevyberajú, ale niektoré áno a hoci z ich strany nejde o porušenie zákona, mali by s tým prestať.

Ľudovít Sebeledi, šéf Nových školských odborov

Je to ďalšia bublina pána ministra, ktorá má zakryť hlavný problém v školstve a tým sú platy učiteľov. Rozháda to učiteľov súkromných a štátnych škôl. Myslím si, že je to nezmysel a pochybujem, že to minister napokon navrhne. Ako by k tomu prišli rodičia, ktorí tiež platia dane, ale na vzdelanie ich detí by štát platil menej ako na deti v štátnych školách?