10.10.2013, 23:57

Zvolenská vybojovala menej peňazí

Vládou schválený štátny rozpočet zhorší starostlivosť o pacientov a vyvolá sociálne nepokoje. Tvrdí to zdravotnícka obec, ktorú nemilo prekvapilo, že do rezortu zdravotníctva má ísť ešte menej peňazí, s akými hospodárili doteraz. Na budúci rok majú dostať 1,25 miliardy eur.

Tento rok mali k dispozícii 1,38 miliardy. „Považujem to za veľmi zlú správu pre zdravotníctvo. Nielenže nebude na zvyšovanie platov sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov, ale ohrozená je aj tretia etapa navyšovania platov lekárov,“ reagoval prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko. Ten sa rovnako obáva, že nemocnice nebudú mať ani na splácanie liekov a zdravotníckeho materiálu. „Je ohrozený sociálny zmier v rezorte.“

Škrty aj na úradoch

Sklamaní z rozpočtu sú aj zástupcovia zamestnancov. Podľa ich hlavného predáka Antona Szalay je jasné, že to bude znamenať nielen nenaplnené sľuby o vyšších platoch. „Môže to viesť k ohrozeniu poskytovania starostlivosti o pacientov, ale aj k redukcii počtu zamestnancov. Napríklad na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, kde by to potom oslabilo pokytovanie služieb občanom.“

So znižovaním počtu pracovníkov, ale aj úpravou ich miezd ráta aj samotný rozpočtový dokument. Celkovo má ísť na tieto úrady o 6,54 milióna eur menej. „Je to v dôsledku pripravovanej racionalizácie siete úradov verejného zdravotníctva v súlade s programom ESO,“ uvádza ministerstvo financií.

Váda potrebuje šetriť

Podľa analytika INEKO Dušana Zachara je nesporné, že vláda potrebuje šetriť. „Avšak kľúčové pre hodnotenie rozpočtu v oblasti zdravotníctva bude, či sa nižšie rozpočtované výdavky odzrkadlia skôr v zefektívňovaní a skvalitňovaní služieb, alebo naopak vo väčšom zadlžovaní a zaostávaní za vyspelým svetom,“ dodal.

Zvolenská mala pôvodne ambíciu pre svoj rezort vybojovať viac aj ako pôvodne navrhovaných vyše 1,30 miliardy eur. „Dúfam, že s tým vyjdeme. Nehovorím, že to bude ľahký rok, ale myslím, že záväzky, ktoré sme už dojednali budeme vedieť naplniť,“ reagovala na margo schválených 1,25 miliardy. Štátne nemocnice, ktoré sa najviac podieľajú na dlhu v rezorte, mali na polroka takmer 190 miliónové záväzky po lehote splatnosti. Zvolenská očakáva, že do konca roka svoje dlhy znížia na 80 miliónov eur. Zachar to označili za málo pravdepodobné.