06.01.2014, 23:59

Anketa HN: Čo je potrebné zmeniť, aby sa znížili výdavky na zdravotníctvo alebo zvýšila jeho kvalita?

Marián Petko, prezident Asociácie súkromných nemocníc

Treba všetky procesy v zdravotníctve nastaviť čo najefektívnejšie. Ako by sa to dalo spraviť, je však otázka pre ministerstvo zdravotníctva, a nie pre na mňa.

Dušan Zachar, analytik INEKO

Najmä treba začať poctivo merať a transparentne informovať pacientov a zdravotné poisťovne o výsledkoch, napríklad zverejňovaním ich rebríčkov kvality a efektívnosti, a podľa toho ich odmeňovať. Ďalej treba určite presadzovať tvrdé rozpočtové pravidlá pre hospodárenie poskytovateľov aj poisťovní. A napokon je nutné povedať pacientom, na čo, vrátane časovej dostupnosti, majú nárok v oblasti zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia.

Martin Barto, hlavný stratég Sberbank Slovensko

Ideálnym riešením by bolo zastaviť rast spotreby liekov a zdroje presmerovať do nemocničnej, a najmä dlhodobej starostlivosti. To však nebude ľahko uskutočniteľné, pretože v hre sú finančné záujmy mnohých. Priechodnejším riešením sa zdá zvýšiť podiel výdavkov na zdravotníctvo na priemer OECD, čo predstavuje asi miliardu eur.

Katarína Kafková, prezidentka Združenia zdravotných poisťovní

Je na ministerstve zdravotníctva, ktoré stanovuje pravidlá v sektore, aby čo najskôr prijalo opatrenia na zvýšenie transparentnosti a efektivity v systéme. Zdravotné poisťovne sú, samozrejme, pripravené poskytnúť mu súčinnosť a svoje odborné skúsenosti.