31.01.2014, 00:10

Úrad stopol pochybnú súťaž v nemocnici

Zdravotnícke zariadenie v Považskej Bystrici kupovalo kyslíkové fľaše za 156-tisíc eur. ÚVO namietal podmienky súťaže, ktoré stanovili.

Považskobystrická nemocnica dlhodobo hospodári v strate a len Sociálnej poisťovni dlhuje vyše osem miliónov eur. Napriek tomu si situáciu sťažuje nehospodárnymi tendrami. Jeden taký v hodnote vyše 156-tisíc eur v decembri zrušil Úrad pre verejné obstarávanie. Podľa neho mohla mať totiž jedna zo stanovených podmienok zásadný vplyv na výsledok obstarávania.

Nemocnica nakupovala dva typy kyslíkových fliaš. Tie sa líšili len objemom, aj tak mali uchádzači doložiť doklady o registrácii vydané Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv pre obidva typy. „Ak by toto kontrolovaný nepožadoval, umožnil by väčšiemu počtu uchádzačov zúčastniť sa na verejnej súťaži, čo je predpokladom na uplatnenie princípu hospodárnosti,“ uvádza úrad v rozhodnutí. O zákazku sa uchádzali štyri firmy, vylúčené na základe podmienok mali byť automaticky hneď dve.

 

 

Rozhodli odborné posudky

Nemocnica obhajovala stanovené podmienky tým, že niektoré jej zariadenia sú nastavené na nižší tlak (150 barov) a niektoré na vyšší (200 barov), preto potrebuje dodávku oboch typov fliaš aj ich doklady o registrácii. „Výmena všetkých zariadení na rozvod plynného kyslíka, ktoré sú v súčasnosti prispôsobené na nižší tlak, by si vyžiadala preinvestovanie značných finančných prostriedkov, ktorými v súčasnosti nemocnica nedisponuje,“ reagovala nemocnica na námietky úradu.

Tieto tvrdenia vyvrátil uchádzač, ktorý napadol súťaž, ale aj odborné posudky. Podľa firmy AIR Products Slovakia by nebola nutná výmena zariadení, ale len redukčný ventil, ktorý by dodali v rámci zákazky. Rovnako sa vyjadril Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR v stanovisku pre ÚVO. Poukázal aj na to, že fľaše s nižším objemom by sa míňali rýchlejšie a bolo by ich teda nutné častejšie meniť.

Strojnícky odborník, ktorý bol priamo v považskobystrickej nemocnici, navyše zistil, že „vzhľadom na daný stav zdravotníckeho zariadenia a jeho dlhodobého nevyužívania sú nutné finančné investície tak pri použití tlakových fliaš pri plniacom tlaku 150 barov, ako aj pri fľašiach s plniacim tlakom 200 barov.“

 

Nová súťaž

Tender nemocnice bol pozastavený ešte skôr, ako stihli vybrať víťaza. „Námietky úradu sme akceptovali a pripravujeme novú súťaž,“ povedala HN referentka pre verejné obstarávania považskobystrickej nemocnice Daniela Máčková. Odmietla, že pôvodné podmienky mali byť „ušité“ pre vopred vybraného víťaza.

Firma, ktorá proti tendru vzniesla námietky, sa jasne nevyjadrila, či sa na súťaži zúčastní znova. „Väčšinou sa spoločnosť Air Products snaží zúčastniť sa na verejných zákazkách,“ povedal obchodný riaditeľ pre Slovensko a Česko Vlastimil Pavlíček.

Považskobystrickú nemocnicu spravuje Trenčiansky samosprávny kraj. Problém s obstarávaniami majú však aj zariadenia v správe ministerstva zdravotníctva. Vyplýva to z analýzy INEKO z roku 2012. Hovorkyňa rezortu Martina Lidinská tvrdí, že nad tendrami svojich nemocníc vykonávajú dohľad. „Ministerstvo spracovalo porovnanie cien, za aké nemocnice nakupujú najčastejšie používané druhy vybraných tovarov a služieb a z tohto materiálu vychádzame pri schvaľovaní žiadostí o súhlas so začatím verejného obstarávania.“