Zdravotná poisťovňa Union opäť ustupuje štátnym nemocniciam. Zaslala im návrh dodatkov, v ktorých každej zvyšuje platby a ruší starý spôsob uhrádzania nadlimitných výkonov. Niektoré zariadenia napriek tomu stále váhajú s ich podpisom. Staré zmluvy im pritom platia už len pár dní.

Majú výhrady

„Podmienky poisťovne sú momentálne predmetom rozboru. Vzhľadom na určité otvorené otázky sa k obsahu zmluvy vyjadríme až po definitívnej dohode,“ povedala hovorkyňa najväčšej Univerzitnej nemocnice Bratislava Petra Stano Maťašovská. K čomu majú ešte výhrady, nekonkretizovala.

Zo zariadení, ktoré oslovili HN, jedine v Banskej Bystrici potvrdili, že sa s poisťovňou dohodnú. „Na nepodpísanie zaslaného dodatku nie je dôvod. Sme radi, že sa poisťovňa Union rozhodla prijať naše požiadavky a zachovať tak poskytovanie starostlivosti ich poistencom,“ povedala hovorkyňa Ružena Maťašeje. Žilinskej, martinskej a bratislavskej detskej fakultnej nemocnici vraj zatiaľ žiadne nové dodatky neprišli.

Lepšie preplatia nadlimity

Návrh nových podmienok od Unionu prišiel po tom, ako 12 štátnych nemocníc odmietalo s nimi spolupracovať, kým nebudú preplácať výkony minimálne tak, ako štátna poisťovňa. Podľa členky Predstavenstva Unionu Eleny Májekovej to splnili a v niektorých prípadoch ponúkli ešte vyššie platby. Mesačne by všetkým nemocniciam malo ísť dokopy o zhruba 250-tisíc eur viac.

Okrem toho zrušili tzv. degresívny koeficient. Ide o pevne stanovené percento, akým nemocniciam hradia nadlimitné výkony. „Degresívny koeficient umožňuje kontrolovať čerpanie obmedzených zdrojov a súčasne zabezpečuje nemocniciam úhradu každej nimi poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Keďže však všetky štátne nemocnice na základe požiadavky zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne jednotne žiadali o jeho zrušenie, ustúpili sme,“ povedala Májeková.

Podľa Dušana Zachara z INEKO sa v priamom prenose ukazuje škodlivosť dominantného postavenia štátu v slovenskom zdravotníctve. „Je tu vážne podozrenie zo zneužitia tohto silného vplyvu, z koordinovaného postupu, čo spolu s konfliktmi záujmov štátu vytvára podmienky na obmedzenie hospodárskej súťaže na zdravotníckom trhu, a tým aj obmedzenie efektívnosti celého systému,“ mieni analytik.