05.02.2016, 00:00

HN ukážu Svet medzi riadkami

Vyvarovať sa novinárskych stereotypov a skresľovania reality si dáva za cieľ projekt Svet medzi riadkami, ktorí spája Hospodárske noviny s Univerzitou Komenského a neziskovou organizáciou Človek v ohrození.

V rámci projektu sa na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty otvára celofakultný výberový kurz, v ktorom budú odborníci z praxe učiť budúcich novinárov skryté rozmery globálnych tém.

Nechceme študentov učiť,, čo si myslieť‘, ale, ako myslieť‘, ako kriticky a analyticky premýšľať o rôznych globálnych témach, ako si vymieňať šablóny vnímania reality – a tiež, ako si vôbec uvedomiť, že tieto šablóny existujú,“ hovorí koordinátor projektu Peter Ivanič.

Zároveň vznikne na webovej stránke Hospodárskych novín špeciálna sekcia Globálne, v ktorej budú publikované články na rôzne globálne témy, ako sú svetová ekonomika, globalizácia, ľudské práva, migrácia či klimatické zmeny. Sekcia je inšpirovaná sekciou britského denníka The Guardian – Guardian Development.

Sekcia Globálne vznikla v rámci projektu Svet medzi riadkami, ktorý v spolupráci s HN realizuje mimovládna organizácia Človek v ohrození a Katedra žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Projekt spolufinancuje SlovakAid.