09.12.2013, 23:59

V ambulanciách sa množia absurdné poplatky

peniaze v zdravotníctve

Recept na počkanie, možnosť rok zavolať lekárovi na súkromné telefónne číslo, ošetrenie v cudzom jazyku, ale aj použitie toalety, televízor či klimatizácia v čakárni. To je len zopár príkladov množiacich sa poplatkov v ambulanciách lekárov, ktorí sa cez peňaženky pacientov snažia dorovnať svoje straty.

Zdravotné poisťovne totiž lekárom nepreplácajú administratívne úkony či rôzne nadštandardné služby, a tak peniaze pýtajú od pacientov. „Poplatky sa zavádzajú, lebo nie sme v komunizme. Zdravotné poisťovne nemôžu všetko hradiť, potom by sme platili 25-percentné zdravotné odvody,“ dodáva prezident Asociácie súkromných lekárov Ladislav Pásztor.

 

Zarobia stovky eur

Lekári si podľa Pásztora mesačne vedia na poplatkoch privyrobiť jedno až desať percent z platu. Uznáva pritom, že spoplatňovanie niektorých služieb nie je kóšer. „Takých prípadov však nie je veľa,“ hovorí. Najnovší prieskum o poplatkoch u lekárov robila mimovládka HPI. Zistila, že výška poplatkov v ambulanciách za jednotlivé úkony sa pohybuje od pár eur po stovky. „Poplatky sa rôznia jednak vo vecnej rovine, ale aj vo finančnej. Ťažko určiť ten najabsurdnejší, keďže ide o individuálny postoj každého z nás. Je však zjavné, že viaceré poplatky sa pohybujú na hrane zákona, pričom využívajú vágnosť súčasnej legislatívy,“ doplnil Roman Mužik z HPI.

Oficiálne čísla o výške príjmov lekárov z poplatkov neexistujú. „Podľa niektorých zdrojov môžu dosahovať až do 500 eur mesačne,“ hovorí analytik INEKO Dušan Zachar na základe analýzy inštitútu spred dvoch rokov.

 

Upravia zákonom

Zavádzanie regulačných poplatkov je podľa analytikov namieste. Sú totiž nielen dodatočným zdrojom pre zdravotníctvo, ale aj efektívne obmedzujú nadmerný dopyt ľudí po zdravotníckych službách. Aj ministerstvo zdravotníctva hovorí, že akýkoľvek poplatok, ktorý nesúvisí s poskytovaním starostlivosti a ktorý si súkromný lekár dá na cenník, nie je problém. „Súčasná legislatíva je pomerne voľná,“ priznáva však ďalej hovorkyňa rezortu Zuzana Čižmáriková.

Začiatkom roka preto chcú predstaviť legislatívu, ktorá v nich urobí poriadok. „Chceme sa vydať cestou pozitívneho vymedzenia poplatkov, čiže poplatkov, ktoré sa budú môcť vyberať. Nie vymedzovania takých, ktoré sa vyberať nemôžu,“ priblížila Čižmáriková.

Zachar ministerstvu radí, že aby sa zvyšujúce priame platby pacientov nedotkli neúnosným spôsobom sociálne zraniteľných skupín, bolo by vhodné stanoviť pre ne horný ochranný limit celkových priamych platieb. „Podobne, ako pri doplatkoch na lieky.“