08.12.2015, 00:00

Na Slovensku zanikne prvá vysoká škola

Minister Juraj Draxler navrhol vláde, aby v rámci vysokoškolských čistiek rozhodli o zrušení Vysokej školy Goethe Uni Bratislava.

Na Slovensku zanikne prvá vysoká škola

Hneď ako nastúpil na ministerskú stoličku, avizoval čistky na našom vysokoškolskom trhu. A teraz dochádza k lámaniu chleba. Minister školstva Juraj Draxler podal vláde návrh, ktorým by mala zaniknúť súkromná Vysoká škola Goethe Uni Bratislava. O zrušení školy bude hlasovať vláda, zatiaľ však nie je známy termín, kedy sa týmto bodom budú ministri zaoberať, odkázali nám z komunikačného odboru rezortu školstva.

Škola bez akreditovaných programov

Prvá vysoká škola, ktorú sa Draxler rozhodol zrušiť, funguje v centre Bratislavy iba tri roky a má za sebou len prvých absolventov. Aktuálne už škola podľa vedeckého koordinátora Vysokej školy Goethe Uni Bratislava Juraja Hocmana nemá ani jedného z pôvodných 64 študentov. Posledným augustovým dňom totiž škole v lete vypršali aj posledné akreditované študijné programy, a škola tak nemôže prijímať nových študentov, vyučovať a absolventom udeľovať akademické tituly.

Akreditačná komisia, ktorá u nás kontroluje správny chod vysokých škôl, sa počas roka zaoberala viacerými podnetmi týkajúcimi sa tejto súkromnej „výšky“. Komisia na svojom poslednom zasadnutí rozhodla, že kritériá nespĺňajú ani dva zvyšné študijné programy školy, akreditáciu preto nedostali, informoval predseda komisie Ľubor Fišer.

Zavážilo najmä to, že v programe musia učiť najmenej traja profesori alebo docenti na plný úväzok, ktorý je ich jediným úväzkom na akejkoľvek vysokej škole. To však škola nespĺňala. Akreditácia ostatných študijných programov vypršala škole ešte začiatkom leta. „V Akreditačnej komisii pôsobím sedem rokov a prvýkrát sa stalo, že niektorá škola nemá schválený ani jeden študijný program zo svojej ponuky,“ povedal Fišer.

Osud študentov

Hocmana trochu zaráža, že minister školstva avizoval zánik školy už začiatkom tohto roka, keď ešte neboli známe závery Akreditačnej komisie. A študijné programy ohodnotila až o desať mesiacov. Podľa zákona je škola povinná zabezpečiť pre študentov školy alternatívu, kde môžu svoje vzdelanie dokončiť. Ak tak neurobí, táto povinnosť prechádza na štát. Aké možnosti škola svojim študentom poskytla, nám rektor a ani kvestor školy do konca uzávierky vydania novín neuviedli. O tom, že škola má problém so svojou existenciou, nie je zmienka ani na ich webovej stránke. Ďalej na nej poskytujú informácie o svojich študijných programoch pre možných potenciálnych záujemcov.

Kým Goethe Uni Bratislava je prvá vysoká škola, ktorá doplatila na Draxlerove čistky, nie je vylúčené, že bude aj posledná. Aj keď rezort školstva odkázal, že v súčasnosti nepredkladá žiadny iný návrh na zánik školy, nedávno pozastavil Paneurópskej vysokej škole v Bratislave právo udeľovať absolventom študijného programu „právo“ akademický titul v dennej aj externej forme štúdia. O akreditáciu tiež Draxler pripravil študijný program tretieho stupňa obchodné a finančné právo na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove.

Prečistenie vysokoškolského prostredia je podľa odborníčky na vysoké školstvo z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť Renáty Králikovej správne. „Minister by sa však nemal zameriavať iba na súkromné školy. Základná premisa má byť o kvalite, ktorá nemusí byť často dobrá ani vo verejných školách.“ Pre verejné „výšky“ však platí, že musia zaniknúť zákonom. Preto je podľa nej reálnejšie, že sa zníži práve počet súkromných škôl.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.