Máte informácie, akým spôsobom sa podarilo afganskému vojakovi, ktorý strieľal na našich vojakov, utiecť z cely? Pri úteku mu mal pomôcť jeho kolega z armády. Ako je to možné? Vnímate to ako zlyhanie strážnej služby?
Informácie o úteku mám, ale keďže bol zadržaný vojak pod afganskou jurisdikciou, neprináleží mi to komentovať. Celý prípad majú v kompetencii orgány, ktoré utorkový incident a takisto útek väzňa vyšetrujú.

Neprehĺbi táto udalosť nedôveru medzi spojeneckými vojskami a miestnou armádou? Čo môže takáto udalosť urobiť so vzťahmi medzi vojakmi?
Podľa postojov a správania jedného vojaka nemožno hodnotiť celú armádu. Dôvera je základom spolupráce a bez spolupráce by sa nedal úspešne dokončiť proces odovzdávania zodpovednosti za bezpečnosť v Afganistane domácim bezpečnostným zložkám. Naši vojaci sú výborne vycvičení a dokážu byť zdržanliví s potrebnou dávkou trpezlivosti, rešpektu a diplomacie. Bez týchto základných charakterových vlastností sa tu nezaobídeme.

Neplánujete posilniť ochranu našich vojakov?
Naši vojaci sa riadia prísnymi predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti a v konkrétnych prípadoch prijímame opatrenia adekvátne hrozbám. Tieto opatrenia výrazným spôsobom znižujú riziko, vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v Afganistane sa však toto riziko nedá nikdy úplne eliminovať.