10.10.2013, 23:57

Vláda dáva prednosť krátkodobému prospechu

Rast platov bude krytý cez zvyšovanie príjmov z dividend, v čom Goliaš vidí problém.

Je päťpercentné navýšenie tabuľkových platov učiteľov dostatočné?

Priemerný mzdový výdavok na pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve vlani stúpol o 6,2 percent a v roku 2013 o 6,9 percent. V roku 2014 sa má zvýšiť z 907 eur na 933 eur, čo je o 2,9 percent. Ide teda o pokles dynamiky. Vzhľadom na podfinancovanie vzdelávania v medzinárodnom porovnaní by som privítal skôr udržanie vyššieho rastu.

A koľko by malo ísť podľa vás na mzdy učiteľov?

Je to otázka priorít a ochoty nájsť peniaze napríklad aj za cenu úspor v iných sektoroch. Okamžité zvýšenie platov učitelov na základných a stredných školách na úroveň priemeru vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov by stálo približne 300 miliónov eur.

Do rezortu zdravotníctva má ísť 1,25 mld. eur. Bude sa z toho podľa vás dať naplniť požiadavky zvyšovania miezd sestier aj lekárov (tretia etapa)?

Medziročne je to pokles zhruba o 10 percent a to v plnej miere v dôsledku zníženia platieb štátu za svojich poistencov. Celkové zdroje vo verejnom zdravotnom poistení by mali najmä vďaka očakávanému rastu ekonomiky, a teda aj príjmom od ekonomicky aktívnych osôb, stagnovať na úrovni 4,23 mld. eur. Akékoľvek zvyšovanie platov teda bude musieť byť kompenzované úsporami na iných výdavkoch, pokiaľ by sa nemalo prejaviť v rýchlejšom zadlžovaní zdravotníctva.

Je navyšovanie platov učiteľov, zdravotníkov, zamestnancov štátnej a verejnej správy v podobe, akej sa deje, systémové?

Problémom je najmä otázka krytia týchto výdavkov. Z rozpočtu je zrejmé, že významná časť bude krytá cez zvyšovanie príjmov z dividend, ktoré bude pravdepodobne na úkor finančného zdravia štátnych firiem a teda aj budúcich príjmov rozpočtu. Vláda dáva prednosť krátkodobemu prospechu pred dlhodobou stabilitou.

Ako čítate premiérové vyjadrenia, že sa „skončilo zamrazovanie platov ľudí“?

Určite to neplatí v rozpočtových organizáciách, kde pracuje zhruba 127-tisíc ľudi a kde priemerné mzdové výdavky v rokoch 2014 až 2016 stagnujú na úrovni okolo tisíc eur. V regionálnom školstve priemerný mzdový výdavok stagnuje na úrovni okolo 840 eur a na vysokých školách 965 eur.