14.10.2014, 13:53

Ostrá kritika Smeru, na práva poslancov siahol najviac v histórii

Úroveň demokracie sa podľa Inštitútu pre verejné otázky na Slovensku zhoršila.

Najväčšie porušenie procedurálneho konsenzu v dejinách slovenského parlamentarizmu od roku 1993 - takto zhodnotil na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave Inštitút pre verejné otázky (IVO) vyradenie opozičných návrhov z programu septembrovej schôdze Národnej rady SR na návrh jej podpredsedníčky Jany Laššákovej (Smer-SD).

S kritikou prišiel IVO v rámci pravidelného hodnotenia kvality demokracie na Slovensku. Tá sa v treťom štvrťroku mierne zhoršila. Analytici ju ohodnotili priemernou známkou 3,2. Je to mierne zhoršenie o 0,1 bodu v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom.

Marenie poslaneckého mandátu
Pod pokles ratingu sa podpísal negatívny vývoj v oblasti demokratických inštitúcií a právneho štátu, najmä uvedený postup parlamentnej väčšiny voči opozícii. Grigorij Mesežnikov z IVO to označil za veľmi znepokojujúci moment. Z jeho pohľadu došlo k mareniu výkonu poslaneckého mandátu.


Známky za demokraciu (hodnotenie ako v škole), Zdroj: IVO.sk

"Princípy procedurálneho konsenzu počítajú s tým, že na základe väčšinového rozhodnutia môže väčšina neakceptovať akýkoľvek návrh predložený menšinou, v tomto prípade opozíciou, ak je v rozpore so sociálno-ekonomickými, politickými a inými prioritami väčšiny, ale ani pri väčšinovom rozhodovaní nie je možné zabrániť menšine vo výkone toho, čo vytvára podstatu parlamentnej demokracie," uviedol Mesežnikov.

IVO celkovo dospel k záveru, že v oblasti demokratických inštitútov a právneho štátu prevažovali v treťom štvrťroku negatívne, znepokojujúce tendencie. Za také označil aj zmeny v zákone a výmeny v Súdnej rade SR, ktoré sa udiali tesne pred voľbou jej nového predsedu a voľbou nového predsedu Najvyššieho súdu SR, či opätovný neúspech návrhov Slovenska na kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Tiež aj zneužívanie inštitútu skráteného legislatívneho konania parlamentnou väčšinou či napríklad dlhší čas zmrazenú novelizáciu zákona o štátnom občianstve, ktorý po roku 2010 odoberá občianstvo tým slovenským občanom, ktorí prijali občianstvo iného štátu.

Médiá ostali na trojke
V oblasti nezávislých médií sa rating nezhoršil a IVO ju ohodnotil nezmenenou známkou 3,0. Mimovládna organizácia však upriamila pozornosť na vstup finančnej skupiny Penta na mediálnu scénu. Upozornila pritom na rôzniace sa názory. Na jednej strane je tento krok hodnotený tak, že ekonomicky slabé slovenské médiá potrebujú silných partnerov a ich správanie treba hodnotiť až na základe reálnych krokov.


Vývoj celkovej známky za demokraciu od roku 2008, Zdroj: IVO.sk

"Na druhej strane, masívne skupovanie médií, miera ich koncentrácie a ovládnutie trhu jednou či dvoma finančnými skupinami, je potenciálnym ohrozením pre slobodné vykonávanie novinárskej profesie a pluralitu médií," uviedol výkonný riaditeľ IVO Miroslav Kollár.

Ten chápe morálny postoj väčšej časti redakcie denníka Sme, ktorá sa verejne vyjadrila proti vstupu finančnej skupiny Penta do ich vydavateľstva. Domnieva sa však, že týmto sa redaktori Sme dostali pod "enormný" tlak na kvalitu a profesionalitu ich práce.

Cieľom projektu IVO Barometer je pravidelne hodnotiť stav kvality demokracie na Slovensku v piatich kľúčových oblastiach: demokratické inštitúcie a právny štát, legislatíva, ochrana ľudských a menšinových práv, nezávislé médiá a médiá verejnej služby a občianska spoločnosť a tretí sektor. Hodnota známky IVO Barometra sa pohybuje na škále od 1,00 do 5,00, pričom známka 1,00 vyjadruje optimálny stav kvality demokracie.