10.02.2004, 00:00

Štát plánuje odškodné pre majiteľov lesov

Ministerstvo životného prostredia uvažuje nad tým, že by majetkovú ujmu, ktorá vzniká majiteľom pozemkov v chránených oblastiach pre obmedzenie hospodárenia z titulu ochrany prírody, uhrádzalo raz za desať rokov. Táto otázka sa týka predovšetkým majiteľov lesov. Pri výpočte ujmy sa vychádza z rubnej doby stromov a sumy, ktorú by majiteľ mohol získať, keby tieto stromy vyťal a ich drevo predal. Ak by sa ujma vyplácala raz za 10 rokov, bolo by možné uspokojiť viac žiadateľov. Riešenie tohto problému je však závislé od množstva financií vyčlenených na tieto účely v štátnom rozpočte.