13.03.2013, 17:12

Tromfli by ste deviatakov? Otestujte sa

HN vám prinášajú kompletné testy pre deviatakov zo slovenčiny a matematiky.

Z uverejnených testov sme vybrali päť otázok z každého predmetu. Otestujte si svoje vedomosti.

Testovanie deviatakov. Snímka: TASR/František Iván
Zdroj: TASR/František Iván

 

 

 

Matematika

Na parkovisku stojí vedľa seba päť motoriek, každá inej farby. Biela motorka stojí na kraji, modrá nestojí vedľa červenej a ani na kraji. Zelená motorka stojí vedľa modrej. Medzi hnedou a bielou motorkou stojí presne jedna motorka. Motorky na parkovisku stoja vedľa seba v poradí:

zelená, červená, hnedá, modrá, biela
biela, červená, hnedá, modrá, zelená
hnedá, modrá, zelená, červená, biela
biela, červená, hnedá, zelená, modrá

Neznáme číslo vypočítame, ak od druhej mocniny najväčšieho jednociferného čísla odpočítame súčin čísiel 8 a 7. Neznáme číslo je:

-12
-53
25
66

Teta a strýko kúpili spoločne Katke lyže. Na celú cenu lyží sa poskladali v pomere 3:2. Strýko prispel sumou 60 eur. Koľko eur stáli Katkine lyže?

180
120
100
150

Juraj daroval zo svojej zbierky kartičiek hokejistov tri pätiny kamarátovi Jozefovi. Zostalo mu 126 kartičiek. Koľko kartičiek mal Juraj pôvodne pred darovaním vo svojej zbierke?

210
315
378
630

Vypočítajte súčet všetkých dvojciferných čísel, ktoré sa dajú vytvoriť z číslic 0, 1 a 3. Číslice sa vo vytvorenom čísle môžu opakovať.

84
88
94
128Slovenský jazyk a literatúra
Ukážka 4
Sofokles - Antigona
(úryvok)

KREÓN: Kto nie je so mnou, je proti mne!
ANTIGONA (ticho): Je hanbou ctiť si brata?
KREÓN (kričí): A ten, koho zabil, to ti nebol brat?
ANTIGONA: Bol, boli obaja z tej istej krvi ako ja!
KREÓN: A prečo uctievaš tak bezbožne len jedného?
ANTIGONA: Ten druhý brat by nesúhlasil s tým, čo vravíš.
KREÓN: Akože by nie, keď si ho nechceš ceniť viac než toho bezbožníka! Ale plienil túto zem! Tvoj druhý brat ju bránil!
ANTIGONA: Nieto medzi nimi rozdielu pred tvárou smrti.
KREÓN: Vždy je rozdiel medzi zlým a dobrým.
ANTIGONA (volá): Ale ja som prišla na svet milovať, nie nenávidieť!
KREÓN (panovačne): Ak chceš milovať - tak miluj v podsvetí! No nado mnou, kým žijem, žena vládnuť nebude!

Ktorým z výrokov Kreón odsudzuje Antigonu na smrť?

No nado mnou, kým žijem, žena vládnuť nebude!
Nieto medzi nimi rozdielu pred tvárou smrti.
Ak chceš milovať - tak miluj v podsvetí!
Ten druhý brat by nesúhlasil s tým, čo vravíš.

O koľkých súrodencoch hovorí ukážka?

o jednom
o dvoch
o troch
o štyroch

V ktorej z možností tvoria slovesá antonymá?

Ak chceš milovať - miluj v podsvetí!
Prišla som svet milovať, nie nenávidieť.
Bol, boli obaja z tej istej krvi ako ja.
Vždy je rozdiel medzi zlým a dobrým.

V ktorej z možností je obrazné pomenovanie k slovu súrodenec?

Prečo uctievaš tak bezbožne len jedného?
Bol z tej istej krvi ako ja!
Keď si ho nechceš ceniť viac než toho bezbožníka!
Je hanbou ctiť si brata?

Ukážka je úryvkom

z novely
z balady
z tragédie
z románu


 

SKONTROLOVAŤ

Pozn.: Správne odpovede sa po skontrolovaní označia na zeleno.

Test z matematiky pre deviatakov, zdroj NÚCEM

Test zo slovenského jazyka a literatúry, zdroj: NÚCEM