06.06.2014, 09:42

Zakázať vyberať súkromníkom poplatky za nadštandard by bol vážny problém

Analytik INEKO Dušan Zachar v rozhovore pre Hospodárske noviny.

Zavedú plánované zmeny rezortu zdravotníctva poriadok do poplatkov?
Urobiť poriadok v poplatkoch, a nielen v ambulanciách, je nutné. V dôsledku absencie vhodnej regulácie stúpol na Slovensku podiel priamych platieb obyvateľstva v zdravotníctve na jeden z najvyšších v rámci krajín Európskej únie a OECD. S tým súvisí aj postupne zhoršujúca sa dostupnosť zdravotnej starostlivosti, najmä pre určité skupiny obyvateľstva. Zo zatiaľ zverejnených informácií ministerstva zdravotníctva sa dá obrysovo usúdiť, že poriadok v poplatkoch sa trošku zlepší. Stále tu ale bude dostatočný priestor na spory a kreatívne zdôvodnenia, či je ten-ktorý poplatok za úkon, ktorý už neprepláca zdravotná poisťovňa. Pozitívom je, že župy budú viesť zoznamy poplatkov jednotlivých poskytovateľov. Dúfam, že ich budú aj zverejňovať.

Majú zmeny zmysel bez stanovenia cenových mantinelov stanovených rezortom?
Podľa nášho názoru by sa mal, podobne ako pri doplatkoch za lieky, stanoviť pre sociálne odkázaných horný strop aj pre tento typ poplatkov. Respektíve, pre všetky poplatky súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia.

Zmeny sa dotknú aj súkromných polikliník, ktoré dnes vyberajú poplatky napríklad za celoročnú zdravotnú starostlivosť. Je to v poriadku?
Zákaz podmieňovania poskytnutia zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia zaplatením nejakého poplatku sa mi javí ako správny krok. Poplatky sa majú vyberať iba za nadštandard. Je ale kľudne možné, že poplatok za celoročnú zdravotnú starostlivosť v súkromnej klinike je poplatkom sa nadštandardné služby a zdravotné výkony. Ak by súkromní poskytovatelia nemohli vyberať poplatky za služby a výkony nad rámec úhrad z verejného zdravotného poistenia, bol by to vážny problém.

Môže sa stať, že lekári budú vyberať vyššie poplatky ako doteraz, aby si vykompenzovali straty?
Nedá sa vylúčiť, že vzniknú nové poplatky, alebo sa zvýšia už existujúce, ak niektoré budú musieť zaniknúť. Prípadne sa inými možnosťami, napríklad ordinačnými hodinami alebo dlhším čakaním znevýhodnia služby a výkony, ktoré boli doteraz spoplatnené a po novom už nebudú.