03.04.2014, 23:58

Čaplovič naruší zabehnutý systém

Analytička združenia Nové školstvo Zuzana Zimenová v rozhovore pre HN:

Čo bude v praxi znamenať, ak sa pedagógovia stanú priamo zamestnancami ministerstva školstva?

Akonáhle to nebudú zamestnanci škôl a riaditeľov, celý systém sa rozkolíše. Ten máme teraz postavený tak, že školy sú samostatné subjekty, ktoré majú vlastné školské programy, ktorými si konkurujú a ktorými môžu prilákať aj učiteľov. Čím si riaditeľ pritiahne do školy učiteľa, ak ho nebude vedieť sám finančne ohodnotiť a motivovať?

Minister hovorí, že práve vďaka tomu budú mať pedagógovia isté peniaze.

Toto tvrdenie neobstojí. Ak v systéme nie sú peniaze, čo zjavne stále nie sú, nemôže minister tvrdiť, že ak bude mať učiteľov pod sebou, budú lepšie zaplatení.

A čo hovoríte na to, že pedagógovia by mali byť platení aj podľa svojej kvality, ktorá sa odrazí vo výsledkoch testovania žiakov?

Zrkadlom kvality učiteľa je, ako pracuje s deťmi počas celého školského roka a naprieč jednotlivými ročníkmi. Navyše, treba sa oveľa viac pozerať, ako sa učiteľ venuje tým slabším žiakom. Či dobrí dvojkári sú naozaj dobrými dvojkármi vďaka učiteľovi a že pri inom by boli štvorkári a podobne. Na toto nám tie testy neodpovedajú. Ďalšia vec je, že teraz budeme hodnotiť všetkých pedagógov podľa testov zo slovenčiny a z matematiky? Lebo monitory sú z týchto predmetov.