Štát začal predpovedať vývoj pracovného trhu, aby získal údaje na lepšiu správu škôl. Pomôže to zamestnanosti?
Pri prognózach na viac rokov je vysoká pravdepodobnosť, že realita bude iná. Kto predpovedal príchod automobiliek alebo IT firiem? Ak školám natvrdo povieme, koľko majú mať žiakov, zmenšujeme ich šancu prispôsobiť sa vývoju. Štát by mal uverejňovať, aké sú platy a nezamestnanosť v jednotlivých povolaniach, aké sú platy a nezamestnanosť absolventov jednotlivých škôl. A motivovať školy, aby sa vedeli prispôsobovať trendom.

Ako?
Zohľadniť úspešnosť absolventov na trhu práce v normatíve. Dať menej peňazí škole, ktorá má nízku úspešnosť absolventov, a naopak. To je oveľa efektívnejší spôsob ako robiť nejaké prognózy a zhora určovať počty prvákov. Choré je aj to, že na základe prognóz pre celý trh sa majú obmedzovať konkrétne školy. Jedna -- dve školy predsa môžu byť v neperspektívnom povolaní podľa prognózy úspešné a pokryť potreby povolania, potrestané však budú všetky školy rovnomerne.

Trh podľa vlády zlyhal, keďže máme priveľa humanitne orientovaných absolventov, ktorí nemajú uplatnenie...
Len čo ľudia dostanú informáciu o platoch a nezamestnanosti, veľmi rýchlo sa prispôsobia. Školy tiež. Problém je v tom, že ministerstvo údaje za vysoké školy prestalo zverejňovať a údaje o platoch stredoškolákov vôbec nie sú dostupné.

Školy sú platené podľa počtu študentov. Už dnes sú motivované šíriť informácie o svojich úspechoch a lákať študentov a ich rodičov na vysoké platy a uplatnenie svojich absolventov. Napriek tomu majú problémy naplniť triedy...
Prvý problém je, že rodičia tieto informácie nemajú zo spoľahlivých zdrojov, nemajú si ich ako overiť. Každý riaditeľ strednej školy vám bude tvrdiť, že je najlepší. Keď sme skúmali správy o školách, zistili sme, že zavádzali. Tvrdili, že sú úspešné, ale nezamestnanosť ich absolventov bola v skutočnosti oveľa vyššia, ako tvrdili. V súťaži o žiaka doplácajú kvalitné školy na to, že neexistujú verejne dostupné údaje, ktoré by pomohli rodičom rozlíšiť kvalitné školy od tých nekvalitných.