05.11.2013, 23:59

Zvolenskú brzdia pri jednej poisťovni aj chyby v tendri

Proces zavedenia jednej zdravotnej poisťovne na trhu predlžuje nielen absencia peňazí, ale aj byrokratické prieťahy. Ministerstvo zdravotníctva Zuzany Zvolenskej, ktoré malo do apríla vybrať audítora na ocenenie súkromných poisťovní, doteraz len opravovalo chyby, ktoré pri príprave tendra spravili. Na tie ich listom upozornil Úrad pre verejné obstarávanie.

Kontrola úradu

Súťažné podklady k zákazke poslal rezort úradu ešte v júni. Ten im však oznámil, že kontrolu vykonať nemôžu. „Keďže nejde o zákazku financovanú z prostriedkov Európskej únie, neboli naplnené zákonné podmienky na vykonanie ex ante kontroly,“ vysvetlila HN predsedníčka úradu Zita Táborská. Ako dodala, listom ich však upozornili, aby dopracovali súťažné podklady tak, aby boli v súlade s „veľkou“ novelou zákona o verejnom obstarávaní. Tá v tom čase práve vstupovala do platnosti. „V súťažných podkladoch bolo potrebné napríklad aktuálne odcitovať znenie troch paragrafov, upraviť predkladanie ponúk, výšku zábezpeky, informácie o revíznych postupoch podľa platnej právnej úpravy a podobne,“ vymenovala chyby Záborská.

Podľa hovorkyne ministerstva Zuzany Čižmárikovej pripomienky úradu momentálne zapracúvajú. „Verejné obstarávanie bude vyhlásené, keď sa dorieši otázka financovania unitárneho systému,“ dodala. O prerábaní podkladov informuje rezort aj v správe, ktorú dnes predkladá vláde.

Vyvlastnenie o rok? Nereálne

Podľa pôvodného harmonogramu mala byť jedna štátna poisťovňa od nového roka, teda o dva mesiace. Ako už však sama Zvolenská v rozhovore pre HN povedala, je jasné, že v roku 2014 unitárny systém poistenia zaviesť nestihnú. Premiér Robert Fico očakáva, že na budúci rok budú aspoň pripravené veci na vyvlastnenie. Podľa advokátky Jany Martinkovej je to reálne, ak tým mal na mysli len schválený zákon, ukončený tender a vypracovanie ponuky na odkúpenie akcií poisťovní. „Začatie samotného vyvlastňovacieho konania už nie je reálne. Len vypracovanie znaleckého posudku môže trvať mesiace. Ak je navyše dôvodom meškania neexistencia verejnému záujmu, bez ktorého nie je možné legitímne vyvlastnenie, tak ťažko predpovedať, kedy dôjde k zavŕšeniu procesu unitarizácie,“ dodala Martinková.