12.06.2003, 00:00

Riaditelia môžu vyučovanie skrátiť

Vzhľadom na pretrvávajúce horúčavy môžu riaditelia základných a stredných škôl udeliť voľno, skrátiť vyučovací proces alebo aj vyhlásiť prázdniny. Na základe smernice o ZŠ majú možnosť odpustiť žiakom poslednú vyučovaciu hodinu alebo skrátiť 45-minútovú výučbu o päť až desať minút. Vyhláška Ministerstva školstva SR o organizovaní školského roku dokonca umožňuje riaditeľom udeliť počas školského roku štyri dni voľna. Napriek tomu, že konečné rozhodnutie je na riaditeľoch škôl, odporučiť skrátenie vyučovacieho procesu môžu aj hygienici. Toto odporúčanie však nie je pre riaditeľov záväzné. Na mentálny výkon detí vplývajú okrem vysokých horúčav aj peľové alergie. U detí trpiacich na peľovú alergiu sa v dôsledku užívania liekov prejavuje zvýšená únava, spavosť a poruchy koncentrácie. Alergické deti by preto nemali cvičiť vo voľnej prírode, pracovať na školskom pozemku alebo pri úprave okolia školy.