18.01.2013, 00:00

Kam zapísať prváka. Vyberte si top školu

Vládne tu rodinná atmosféra, na školské akcie chodia pravidelne aj rodičia a škola stojí na troch finančných pilieroch. Najlepšou školou v Bratislave v tomto školskom roku je podľa celonárodných deviatackých testov novomestská Základná škola na Jeséniovej ulici. Aj tu, podobne ako na ďalších dvoch tisíckach škôl, budú v nasledujúcich dňoch zapisovať deti do prvého ročníka.

Recept na úspech spočíva podľa riaditeľky školy Zuzany Salíniovej v poctivej príprave žiakov, dobrom ohodnotení učiteľov a úzkej spolupráci s rodičmi. „Nemáme konzultačné hodiny, sme kedykoľvek prístupní rodičom aj žiakom, s mnohými si po istom čase tykáme,“ hovorí. Škole sa darí získavať financie nielen od štátu – mestská časť financuje rekonštrukcie a prispievajú aj rodičia. Podľa školského portálu Ineko vyzbiera škola zhruba 15-tisíc eur ročne, teda približne päť percent z rozpočtu školy. Za vynikajúcimi výsledkami v testoch je špeciálna príprava, ktorá sa začína dva roky pred samotným testovaním. „Už ôsmaci sa pripravujú jeden- až dvakrát týždenne, osobne riešim testové úlohy z matematiky aj na suplovaných hodinách či na popoludňajšom doučovaní,“ dodáva Salíniová.

Ako vyberať
Výsledky z deviatackých testov, ktoré môžu byť automatickou vstupenkou na strednú školu, sú zatiaľ jediným spoločným ukazovateľom, ktorým môžu rodičia merať kvalitu škôl. Na rozdiel od známok sú objektívnejšie a umožňujú navzájom porovnať školy z celého Slovenska. „Rodičom odporúčam pozrieť si výsledky za posledné roky a v porovnaní so susednými školám, ako aj s priemerom za Slovensko. Rodičia by sa mali pýtať škôl na príčiny zistených rozdielov, ako aj na to, akú úspešnosť majú ich absolventi na stredných školách,“ vysvetľuje šéf Ineko Peter Goliaš.

Mimovládna organizácia, ktorú spoluzakladal bývalý minister školstva Eugen Jurzyca, zbiera a uverejňuje dostupné údaje o všetkých základných školách – podiel kvalifikovaných učiteľov, využitie IT pri vyučovaní informatiky či podiel žiakov opakujúcich ročník a počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Odporúčam pozrieť si aj mimoriadne výsledky žiakov na olympiádach či dobrovoľných testoch Komparo,“ dodáva Goliaš.

Inšpirujte sa
Dvadsať rokov po skončení totalitného režimu je ponuka škôl pestrejšia ako kedykoľvek predtým. Rodičia môžu deťom vybrať výučbu angličtiny či nemčiny od prvého ročníka, zvoliť si náboženskú výchovu na cirkevnej škole či športový režim. Školy zverejňujú na svojich weboch vzdelávacie programy, ktorými sa snažia odlíšiť od ostatných a prilákať nových žiakov. „Podľa týchto programov sa môžu zákonní zástupcovia inšpirovať pri výbere školy, pretože v nich je zapracovaná profilácia školy, jej zameranie na cudzie jazyky, prírodné vedy, informatiku či šport, ako i vymedzenie vlastných cieľov školy,“ vysvetľuje hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák.