17.08.2011, 00:00

Ste tehotná. Dozvedela sa žena deň pred pôrodom

Neplnoletej pacientke lekári zistili, že je tehotná, až deň pred pôrodom. Jej gynekológ si ani po dvoch vyšetreniach ultrazvukom túto skutočnosť nevšimol.

Koncom decembra ju pritom k nemu poslali z ambulancie detskej lekárky pre bolesti brucha. Až nový gynekológ jej na Silvestra povedal, že čaká dieťa, prvého januára porodila. Bábätko spočiatku vyzeralo v poriadku, no v krátkom čase lekári zistili, že dieťa má závažné poškodenie mozgu a je motoricky a mentálne postihnuté.

Aj takýto zarážajúci prípad je realitou na Slovensku. Pochádza zo zoznamu podnetov, ktoré vlani riešil Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou.

Gynekológ sa bránil, že pacientka mala ešte pár dní pred pôrodom ploché brucho, nechodila na odporúčané vyšetrenia, nespolupracovala a na poslednom vyšetrení jej vzhľadom na neskorý príchod nemohol vykonať potrebné testy.

Úrad nedisciplinovanosť pacientky zohľadnil, rozhodol však, že išlo o odborné zlyhanie lekára. Na základe ultrazvuku by totiž bolo možné zistiť postihnutie dieťaťa a graviditu v prípade želania pacientky ukončiť. Gynekológ dostal finančný trest. Úrad neuvádza, v akej výške – najviac to však môže byť 3 300 eur. Navyše bol gynekológ sankciovaný nápravným opatrením, v tomto prípade opätovným preverením vedomostí.

Úrad vlani riešil takmer 1 500 podozrení z pochybenia lekárov v oblasti gynekológie. Opodstatnenie zistil pri 25 prípadoch, pričom smrťou sa skončilo šesť z nich.

Riaditeľka sekcie dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou Eva Vivodová tvrdí, že „vo všetkých prípadoch išlo o úmrtie v súvislosti s úmrtím plodu“. Až dva prípady smrti zaznamenali v Nemocnici s poliklinikou Skalica. Po jednom v Univerzitnej nemocnici Bratislava, vo Vranovskej nemocnici, v Michalovciach či Komárne.

„Vo všetkých opodstatnených prípadoch boli zo strany úradu uložené sankcie – od nápravných opatrení až po maximálnu pokutu 9 958 eur,“ informoval predseda úradu Ján Gajdoš. Tú môže dostať právnická osoba, pri fyzických je najvyššia hranica 3 300 eur.