27.09.2012, 00:00

Anketa: Čo sa pre pacientov zmení, ak bude na trhu len jedna zdravotná poisťovňa?

Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvery
Obávame sa, že tento systém prinesie zhoršenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov, zhoršenie efektivity, predĺženie čakacích listín a nárast korupcie v zdravotníctve. Poistenci aj poskytovatelia prídu o slobodnú voľbu výberu zmluvného partnera. Je to krok späť, ktorý, ako ukázala minulosť, nefunguje.

Marcel Forai, šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne
Väčšina krajín Európskej únie má systém jednej zdravotnej poisťovne, takže z tohto pohľadu by Slovensko nešlo do žiadneho nepreskúmaného experimentu. Navyše, prax potvrdzuje, že konkurencia medzi zdravotnými poisťovňami prakticky neexistuje, pretože ponúkajú ten istý balík zdravotnej starostlivosti. To znamená, že tzv. konkurenčný systém nepreukázal od roku 2004 svoje opodstatnenie. Model jednej zdravotnej poisťovne podporuje aj Slovenská lekárska komora a podľa nedávneho prieskumu, ktorý pre Hospodárske noviny realizovala agentúra Focus, s týmto zámerom vlády súhlasí aj 6 z 10 opýtaných respondentov. V unitárnom systéme vidím predovšetkým príležitosť na efektívnejšie využitie zdrojov verejného zdravotného poistenia, čo má pri starnutí populácie, zvyšujúcom sa dopyte po zdravotnej starostlivosti a zavádzaní nových moderných liečebných metód či liekov, obrovský význam. Ušetrené finančné prostriedky, napríklad na prevádzke, centrálnom nákupe liekov, jednotnom výbere poistného a pod., môžu byť následne využité na liečbu poistencov. Pre pacientov je to určite zmysluplnejšie ako financovanie chodu troch zdravotných poisťovní. Od systému jednej zdravotnej poisťovne očakávam napríklad aj väčšiu transparentnosť a spravodlivosť pri plánovaní zdravotnej starostlivosti. Poistenec získa lepší prehľad o svojom poradí v zozname čakateľov na operáciu, pretože v nemocnici už nebudú tri zoznamy poistencov, ako je to dnes, ale len jeden. Efektívnejšie využitie zdrojov verejného zdravotného poistenia vytvorí aj predpoklady na väčšiu podporu rôznych preventívnych programov, prípadne väčšiu motiváciu poistencov, aby sa starali o svoje zdravie.

Roman Podolák, generálny riaditeľ Unionu
Cesta jednej zdravotnej poisťovne nepovedie k zlepšeniu financovania a kvality zdravotníctva na Slovensku. Práve naopak, bude znamenať ešte väčšie plytvanie zdrojov, teda pokles množstva peňazí v zdravotníctve, zhoršenie dostupnosti liečby, viac poistencov na čakacích listinách, zhoršenie kvality zdravotnej starostlivosti, monopolné postavenie štátu vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, čo bude znamenať diktát nielen pre lekárov, ale aj diktát a nemožnosť vlastného výberu pre poistencov. Union ZP urobí všetko pre zachovanie systému zdravotného poistenia s viacerými zdravotnými poisťovňami.

Dušan Zachar, analytik INEKO
Prípadné zavedenie unitárneho systému by nebolo garanciou lepšie fungujúceho zdravotníctva, skôr naopak. Dnešný zlý stav zdravotníctva je dôsledkom zlyhania štátu, ktorý má v súčasnosti najzásadnejší vplyv v zdravotníctve, a to cez najväčšiu poisťovňu, najväčšie nemocnice, regulátora a normotvorcu. Z historickej skúsenosti vieme, že štát na Slovensku neriadi svoje firmy transparentne a efektívne. Zavedením systému s jednou poisťovňou by si ešte väčšmi posilnil svoj monopol a konflikt záujmov so všetkými negatívami, ktoré tieto javy sprevádzajú. Monopol jednej štátnej poisťovne, štátnych poskytovateľov a politikmi ovplyvňovaných štátnych kontrolných orgánov by už vôbec nebol tlačený konkurenčným prostredím a v oveľa menšej miere by bol motivovaný hospodáriť efektívne. Vytratil by sa nesmierne dôležitý tlak súkromných poisťovní na poskytovateľov, aby liečili pacientov kvalitnejšie a efektívnejšie. Z trhu by odišlo inovatívne know-how, napríklad pri manažovaní pacienta, a zavreli by sa dvere pred novými zahraničnými investormi, ktorí by mohli pomôcť rozvoju slovenského zdravotníctva.