14.02.2013, 11:34

Štát nebude platiť dôchodkové poistenie za pracujúce matky

Za pracujúce matky na rodičovskej dovolenke nebude štát platiť dôchodkové poistenie. Poslanci Národnej rady (NR) SR totiž dnes neschválili návrh novely zákona o sociálnom poistení, v ktorej opozičný poslanec za SaS Jozef Mihál navrhoval, aby štát aj naďalej platil tieto odvody.

Mihál chcel, aby štát pokračoval v odvádzaní odvodov do Sociálnej poisťovne za pracujúce mamičky, ktoré sa starajú o dieťa do 6 rokov. Či za pracujúce matky starajúce sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov a ľudí poberajúcich peňažný príspevok na opatrovanie alebo vykonávajúcich osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne.

Za všetky tieto skupiny by mal štát podľa Mihála platiť dôchodkové poistenie, ak budú vykonávať prácu na dohodu, pracovať ako zamestnanci či samostatne zárobkovo činné osoby. "Takéto opatrenie bude mať aj motivačný cieľ pri hľadaní si práce popri výkone ich činnosti," odôvodnil opozičný poslanec.

Vysvetlil, že po zavedení odvodov z dohôd od januára tohto roka prestal štát za matku na rodičovskej dovolenke privyrábajúcu si na dohodu napríklad 50 eur platiť dôchodkové poistenie. "Toto má pre mamičku finančný následok v prípade, ak si sporí na dôchodok v druhom pilieri, stratu na jej osobnom dôchodkovom účte za jeden rok v sume 226,32 eur, ktoré by jej inak pribudli. Ak nie je sporiteľkou v druhom pilieri, zníženie nároku na starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne približne o 5,50 eur za každý rok," vyčíslil Mihál.
Zároveň vo svojej novele navrhoval zmeniť aktuálne nové nastavenia výpočtu výšky dávky v nezamestnanosti pre matky po rodičovskej dovolenke, ktoré po skončení dovolenky stratia prácu.
vk emu vjo


141112 feb 13