16.01.2013, 16:54

Na košickej škole otvorili nové IT laboratórium

Nové laboratórium informačných technológií otvorili dnes v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Komenského ulici v Košiciach. IT-Laboratórium (IT-LAB) vzniklo vďaka dlhodobej spolupráci školy so spoločnosťou T-Systems Slovakia s.r.o. (TSSK). Je súčasťou Centra odborného vzdelávania pre elektrotechniku, priemyselnú informatiku a automatizáciu, ktoré poskytuje svoje služby i ďalším stredným školám v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, či zamestnávateľom.

Učebňa pre 30 žiakov je vybavená notebookmi s príslušenstvom, ktoré umožnia robiť aj videokonferencie. Súčasťou je interaktívna tabuľa, dataprojektor, blue-ray prehrávač, hlasovacie zariadenia, vizualizér, nový nábytok, kompletná kabeláž a pripojenie na internet. T-Systems investoval do vybavenia a zariadenia takmer 50 tisíc eur, škola ho bude mať dlhodobo zapožičané. Stavebné úpravy priestorov v hodnote 26 tisíc eur spolufinancoval zriaďovateľ školy Košický samosprávny kraj.

"SPŠ elektrotechnická patrí dlhodobo ku školám s náročným štúdiom, ale s veľmi dobrým uplatnením absolventov. Významnou mierou k tomu prispieva intenzívna spolupráca so zamestnávateľmi, ktorí sa priamo podieľajú na tvorbe školského vzdelávacieho programu, či na vytváraní podmienok pre praktické vyučovanie a odbornú prax žiakov. Odborné učebne a laboratóriá zriadené s podporou významných zamestnávateľov, umožňujú našim žiakom už počas štúdia priblížiť sa čo najviac k reálnym potrebám praxe," vysvetlil riaditeľ SPŠE Štefan Krištín.

V IT LABe sa bude na nových špičkových zariadeniach uskutočňovať praktická príprava žiakov v predmetoch Počítačové systémy, Výpočtová technika, či Sieťové technológie. Odhaduje sa, že 60 -- 70 percent kapacity tejto učebne budú využívať žiaci školy, zostávajúci čas ponúkne Centrum odborného vzdelávania ďalším stredným školám a spoločnosti T-Systems. Škola v spolupráci s touto spoločnosťou pripravuje odborné prednášky pre žiakov, či spoločné marketingové aktivity pre stredoškolákov. Uvažuje aj o otvorení IT kurzov pre seniorov.

"Ako jeden z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku cíti spoločnosť T-Systems Slovakia potrebu angažovať sa aj vo zvyšovaní kvality vzdelávania v oblasti IKT. Preto som rád, že môžeme práve dnes otvoriť jedno z najmodernejších stredoškolských IKT laboratórií na Slovensku. Chceme tak potvrdiť náš záväzok podporovať profesionalitu absolventov a zvýšiť tak kvalitu kandidátov pre prácu v oblasti IKT," povedal generálny riaditeľ T-Systems Slovakia s.r.o Thomas Bogdain.

Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ väčšiny stredných škôl v kraji od roku 2008 uplatňuje Koncepciu odborného vzdelávania, ktorá sa opiera o spoluprácu troch pilierov: zriaďovateľa, škôl a zamestnávateľov. Jej výsledkom je okrem iného desať centier odborného vzdelávania, ktoré ponúkajú špičkové možnosti získavania najmodernejších poznatkov. "Táto stratégia sa ukázala ako správna. Nečakali sme na legislatívu, urobili sme oveľa rýchlejšie kroky na prepojenie škôl s praxou. Elektrotechnická priemyslovka je jeden z viacerých príkladov, ako sa to darí. Mladí ľudia jasne vidia, kde sa môžu uplatniť a nemajú väčšie problémy pri nástupe do praxe, ani pri ďalšom štúdiu na univerzitách. Výborná spolupráca s T-Systems Slovakia ukazuje, že dlhodobý cieľ -- mať v IKT sektore v našom kraji zamestnaných desaťtisíc ľudí -- nie je vôbec utópia, ale reálna perspektíva," dodal predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa.