19.04.2012, 11:50

Hovoriť o zákaze zisku poisťovní môže byť voči Slovensku zneužité

Výroky o obmedzení zisku zdravotných poisťovní môžu byť použité v neprospech Slovenskej republiky.

"Výroky politických predstaviteľov o zákaze či obmedzení zisku zdravotných poisťovní považujem za nešťastné. V prípade, že realizácia plánovaných opatrení v legislatívnej sfére bude mať dosah na majetkové práva akcionárov zdravotných poisťovní a spustí ďalšie spory so štátom, môžu byť práve tieto vyhlásenia použité v neprospech Slovenska. Akcionári by mohli začať hovoriť o úmysle poškodenia ich práv a zbytočne by bol do úzadia zatlačený skutočný verejný záujem a ochrana ústavných práv poistencov," uviedla pre TASR advokátka Jana Martinková, ktorá sa dlhoročne zaoberá problematikou zisku zdravotných poisťovní.

Ako ďalej povedala, ona osobne na strane druhej nebola stotožnená s právno-aplikačnou praxou zákona o zdravotných poisťovniach z roku 2004, ktorý svojou "nedokonalosťou a nedôslednosťou" uvoľnil verejné zdroje pre súkromný zisk. Podľa jej názoru aj následný nesprávny a účelový výklad relevantných ustanovení zákona prijatého v roku 2004 viedol v praxi k extrémne nadštandardnému a liberálnemu vykazovaniu zisku.

"Za takéhoto stavu, môže byť každá zmena s relevantným dopadom na zníženie zisku poisťovní alebo dokonca na jeho absolútnu elimináciu vnímaná zo strany poisťovní ako protiprávny zásah do ich práv. "Správny fond", toho času viazaný len na prevádzkovú činnosť, ich nároky iste neuspokojí. Rovnako by nebolo dobrým riešením ani špecifické zdanenie zisku, ako to bolo v prípade emisnej dane. To by sme sa žalobám iste nevyhli", zdôraznila ďalej.
Pri ďalších krokoch by odporúčala využiť "nedokonalosti" pôvodného zákona z roku 2004, o ktorom je "presvedčená, že ak by Ústavný súd dostal podnet na preskúmanie jeho súladu s ústavou, rovnako by v ňom našiel protiústavné ustanovenia".

"Využiteľná je aj nevyváženosť a názorová rozpoltenosť odôvodnenia samotného nálezu Ústavného súdu z 26. januára 2011, posudzujúceho ústavnosť novely z roku 2007. Často si protirečil a navyše preskúmaval len napadnuté články ústavy bez dôsledného zohľadnenia významovo nadväzujúcich a súvisiacich ustanovení, hlavne čl. 40 Ústavy (právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia), alebo okrem vlastníckych práv akcionárov neposudzoval i vlastnícke práva účastníkov verejného zdravotného poistenia vo vzťahu k odvedeným preddavkom na zdravotné poistenie," dodala.
Súčasné legislatívne zmeny začali dobrým smerom, prerozdeľovanie poistného medzi poisťovne aj na základe chorobnosti je najspravodlivejším kritériom. Pri zmenách by sa však malo pokračovať zákonom o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a dôsledným skĺbením zákona o rozpočtových pravidlách a zákona o zdravotnom poistení so zákonom o zdravotných poisťovniach, možno už potom nebude treba zisk zakazovať," uviedla pre TASR Martinková.

Vláda Roberta Fica chce opätovne siahnuť na zisky zdravotných poisťovní. Premiér v piatok 13. apríla ministerku zdravotníctva Zuzanu Zvolenskú po jej oficiálnom uvedení do funkcie požiadal o pripravenie právnej normy, ktorá by obmedzila možnosť tvorby zisku pre zdravotné poisťovne tak, aby bola v súlade s Ústavou SR aj medzinárodným právom.

"Viete, že nie sme nadšení tým, že z verejných zdrojov, ktoré ľudia musia do poisťovní posielať ako zákonné poistenie, sa má vytvárať nejaký zisk," poznamenal na záver minulého týždňa Fico. Pripustil, že hľadanie legislatívneho riešenia nebude ľahké, ako však tvrdí, je nemorálne a nesprávne, ak si niekto z takýchto peňazí vytvára zisk. "Toto jednoducho budeme musieť riešiť," uzavrel.
Tvorba zisku poisťovní má v súčasnosti dve podmienky, ktoré vlani stanovil kabinet Ivety Radičovej, čím mal reagovať na nález Ústavného súdu SR. Prvou z nich je povinné použitie zisku na tvorbu rezervného fondu a druhou povinná tvorba rezerv na úhradu starostlivosti pre pacientov v čakačkách.