06.08.2011, 00:00

Slovensko kreslí veľkú mapu chudoby

S presnosťou na jednotlivé domy chce vláda zaznamenať ľudí, ktorí žijú pod hranicou chudoby.

Tým potom ponúkne svoju pomoc. Aj oni ale budú musieť plniť dohodnuté podmienky. Napríklad vodičský preukaz získa len ten, kto dokončí základnú školu.

Na zoznam chudobných budú vládni úradníci umiestňovať obyvateľov komunít podľa rôznych kritérií. Nezáleží pritom na farbe pleti alebo národnosti, ale na tom, či splní aspoň štyri ukazovatele, upozorňuje vláda.

V komunitách o viac než sto ľuďoch bude pri zaraďovaní hrať svoju úlohu podiel mladistvých matiek, dokončenie základného vzdelania, ale tiež to, či je v mieste pripojený elektrický prúd alebo nie.

Rómovia z Richnavy. Snímka: HN/Peter Mayer
Zdroj: HN/Peter Mayer


Štát si sľubuje, že rad podporných programov potom pomôže jej obyvateľom s návrat do spoločnosti. Rozsiahly projekt chce financovať zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov.

"Chceme ľuďom ponúknuť možnosť na zlepšenie života, nie im niečo represívneho prikazovať. Ale tiež im nechceme nič darovať," vysvetľuje Martin Vavrinčík, šéf odboru pre sociálne vylúčené spoločenstva.

Platí teda, že kto sa bude snažiť, tomu pomôžeme zlepšiť jeho životné podmienky, hlási ministerstvo s tým, že v súčasnosti vie o zhruba 700 komunitách s asi 200 tisíc extrémne chudobnými obyvateľmi.

Slovenských plán počíta s tým, že s by sa s ľuďmi malo pracovať už od detského veku. Rodičia majú podľa štátu mať právo umiestniť štvorročné deti do obecných škôlok, kde im budú vysvetľovať základné hygienické návyky. Deťom bude potom až do piatej triedy poskytnutá asistentka.

"Tento princíp väčšina odbornej verejnosti veľmi oceňuje," hovorí Laco Oravec, programový manažér nadáciám Milana Šimečka.

Ministerstvo svoj nápad predložilo v legislatívnom zámere, ktorý je teraz v pripomienkovanie konania. Jeho uvedenie do praxe tak môže trvať ešte ďalší rok.

Koaliční partneri súhlasia, vadí im ale možnosť bezplatnej sterilizácie. Už predtým sa muselo Slovensko obhajovať, že nejde o sterilizáciu nútenú, mohol by tak z toho vzniknúť medzinárodný škandál. Ďalším bodom sporu sa môže stať bezplatná antikoncepcia. Tá by bola totiž hradená z peňazí daňových poplatníkov.

ihned.cz