15.11.2012, 00:00

Po krachu firmy prišiel o luxusný byt

Za bývanie v luxusnej rezidencii zaplatil 240-tisíc eur, teraz nemá byt ani peniaze.

Tak skončil Peter Jurík, ktorý podpísal zmluvu o vlastníctve týždeň predtým, než na garážach megaprojektu 3nity v Bratislave spadla strecha a developer následne skončil v konkurze. Byt sa zrejme stane súčasťou konkurznej podstaty.

„Ocitol som sa v situácii, že napriek zaplatenej kúpnej cene nie som schopný nadobudnúť k bytu vlastníctvo,“ uviedol Jurík. Pre kúpu sa rozhodol v júni, jednu splátku vo výške 140-tisíc eur uhradil vo Volksbank na účet predávajúceho – spoločnosti Nadlan, a na zvyšnú časť si vzal hypotéku zo Slovenskej sporiteľne. Vklad vlastníckeho práva sa však na katastri zabrzdil.

Dôvodom podľa Juríka bolo, že v zmluve o zriadení záložného práva v prospech sporiteľne boli chyby. Kým ju stihli opraviť, na firmu Nadlan bol vyhlásený konkurz. V zmysle zákona sa tak prerušili všetky konania, aj o Juríkovom byte, na katastrálnom úrade.

„Šance, že sa k nemu dostane, sú malé,“ myslí si právnik z B/S Legal Peter Bartošík. Riešením podľa neho je, že sa Jurík prihlási s pohľadávkou do konkurzného konania a vráti sa mu aspoň zlomok sumy, ktorú zaplatil. 3nity mal ponúkať vyše 400 bytov a apartmánov, išlo o investíciu za asi sto miliónov eur.

V konkurznom konaní budú mať najskôr prednosť zabezpečení veritelia. Tým je napríklad Volksbank, ktorá stavbu financovala, a dodávateľské spoločnosti. Generálnym dodávateľom výstavby bol Metrostav. Až potom prídu na rad ostatní.

Päť až desať percent
Koľko peňazí by Jurík mohol dostať späť, je otázne. Bartošík pripomenul, že napríklad klienti BMG dostali päť až desať percent zo svojich pohľadávok.
Správca konkurznej podstaty Trinity Pavol Blahušiak tvrdí, že Jurík by sa mal k svojmu majetku dostať, ak zaplatil sto percent ceny. „Nie je záujmom správcu naťahovať konania,“ povedal HN.

Právny zástupca Juríka však tvrdí, že na zápis bytu do katastra žiadali súhlas správcu, ktorý ho odmietol dať. „S vysvetlením, že by to mohlo poškodiť ostatných veriteľov, ktorí by si mohli škodu uplatňovať voči správcovi,“ uviedol Ján Buocik z advokátskej kancelárie Advokáti. Preto ako poslednú možnosť využili prihlášku pohľadávky do konkurzného konania a zvažujú ďalšie právne kroky.

Spor s bankou

Jurík viní za súčasný stav Slovenskú sporiteľňu, ktorá pripravila zmluvu o zriadení záložného práva, pričom v nej neboli riadne zapísané nehnuteľnosti. Kataster podľa neho nemohol vykonať urýchlený vklad, o ktorý žiadal. Banka podľa Juríka navyše včas neodstránila nedostatky. Zvažuje preto aj žalobu na náhradu škody.

Sporiteľňa pochybenia odmieta. „Banka pri realizovaní tohto obchodu postupovala štandardne, v súlade s právnymi predpismi,“ uviedol hovorca Štefan Frimmer. Sporiteľňa podľa neho nenesie zodpovednosť za vyhlásený konkurz, ktorý sťažuje klientovi nadobudnutie nehnuteľnosti.

3nity mal byť najväčší rezidenčný komplex v hlavnom meste. Patril izraelskej developerskej spoločnosti Vara Group, ktorej súčasťou bola aj firma Nadlan. Developer včera neodpovedal na otázky zaslané mailom.

3nity mal okrem troch obytných vežiakov niekoľkopodlažnú polyfunkčnú časť, ktorej súčasťou mali byť obchody, reštaurácie a wellness.
V lete sa zrútila päťposchodová budova. Bolo potrebné evakuovať aj obyvateľov vežiaka, kde sa už bývalo. Pri nešťastnej udalosti neboli žiadne obete, vyšetruje ju polícia.