04.02.2013, 00:00

Žilinská nemocnica nemala na lieky. Musela si požičať

Žilinská nemocnica, ktorá si zaplatila odkopírovaný ozdravný plán, si musela požičať peniaze, aby dokázala zabezpečiť starostlivosť o pacientov.

Lekáreň
Ešte v decembri minulého roka si vypýtala preddavok od štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Tá jej dala 2,1 milióna eur.

„Ide o štandardný postup, ktorý spadá do režimu zmluvného vzťahu medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom,“ vyargumentovala finančnú injekciu pre žilinské zariadenie hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dana Gašparíková.

Z preddavku nemocnica financovala najakútnejšie platby, ktoré sú pre chod nemocnice nevyhnutné.

„Konkrétne išlo o platby za krv a krvné výrobky, lieky, špeciálny zdravotnícky materiál a energie,“ povedala hovorkyňa žilinského zariadenia Mária Koporecová.

Objemy nemali dočerpané
Milióny do nemocnice putovali krátko nato, ako sa generálny riaditeľ poisťovne Marcel Forai pozastavoval nad tým, že v Žiline nemajú dočerpané zmluvne dohodnuté objemy. Vo vzduchu visel zhruba jeden milión eur. „Od nového roka ju nastavíme tak, aby dočerpala tieto limity. To znamená, že tlačíme na ňu, aby operovala viac poistencov,“ povedal koncom novembra Forai.

Dnes štátna poisťovňa nielenže operuje s inými číslami, ale zároveň tvrdí, že nedočerpané prostriedky nie sú dôvod na neposkytnutie preddavku. „Zmluvný objem na mesačnej báze pre nemocnicu v Žiline je cca 1,9 milióna eur, z tohto pohľadu je nedočerpávanie alebo prečerpávanie zmluvného objemu v rozsahu cca 64-tisíc eur zanedbateľné,“ povedala Gašparíková.

Pomáhali aj iným
Štátna poisťovňa ku koncu minulého roka poskytla preddavky okrem žilinskej nemocnice aj ďalším 11 zdravotníckym zariadeniam. Tie v žiadostiach argumentovali najmä potrebou dlhodobejšej stabilizácie v dôsledku zvyšujúceho sa tlaku dodávateľov na úhradu faktúr po lehote splatnosti a možnou hrozbou exekúcií. Všeobecná zdravotná poisťovňa im poskytla preddavky v celkovej sume 20,8 milióna eur. Peniaze dostali univerzitné, fakultné a detské fakultné nemocnice.

Súkromné zdravotné poisťovne preddavky nedávali. Union ZP o to podľa jej hovorkyne Judity Smatanovej nikto nepožiadal. Dôvera takto pomáhať nechce. „Považovali by sme to za nespravodlivé zvýhodnenie jednej skupiny poskytovateľov voči ostatným,“ povedala PR špecialistka poisťovne Monika Šimunová.