16.06.2011, 00:00

Berényi pre HN: Tancujú, ako im Slota píska

Je jediným politikom, ktorý otvorene vyhlásil, že požiada o maďarské občianstvo. Hoci to má vážny dopad na jeho práva a povinnosti, úrady nevedia zistiť, či nové občianstvo aj získal.

V januári ste požiadali o maďarské občianstvo. Máte už úradné rozhodnutie o jeho udelení?
Od 10. februára, keď vládna koalícia nepresadila zmenu zákona o štátnom občianstve o tejto veci neinformujem.

V januári ste tvrdili, že nemáte povinnosť nahlásiť žiadosť o občianstvo, uznali ste však zákonnú povinnosť oznámiť úradom jeho získanie. Prečo teraz tá zmena?
Mám právo neinformovať o tejto súkromnej veci médiá. Je to moja možnosť sa takto vyjadriť a ja ju využijem.

Táto informácia zaujíma aj ministerstvo vnútra. Získaním občianstva Maďarska by ste stratili to slovenské. Ako maďarský občan by ste napríklad nemohli byť v orgánoch SMK. Aj preto vám ministerstvo, na základe podnetu SNS, poslalo dožiadanie o tom, či ste si splnili zákonnú povinnosť a oznámili stratu občianstva...
A ja som na ten list odpovedal, že ho beriem na vedomie.

Považujete to za dodržanie zákona?
Ani z ministerstva vnútra neuviedli, na základe akého zákona sa na mňa obrátili s takouto otázkou. Vládna koalícia v tejto záležitosti tancuje tak, ako jej píska Ján Slota. Ja ale tak nebudem konať.

Je to vaša konečná odpoveď ministerstvu?
Áno.

Prečo sa nechcete otvorene postaviť za svoje prípadné rozhodnutie získať maďarské občianstvo? Obávate sa sankcií, ktoré z toho vyplývajú – straty slovenského občianstva, funkcie v strane či finančnej pokuty za nesplnenie oznamovacej povinnosti?
To nie je otázka strachu. V tomto okamihu je to pre predsedu maďarskej strany na Slovensku to najlepšie rozhodnutie. Dúfam, že tým ovplyvním rozhodovanie vládnej koalície a tá splní vládny program a prijme taký zákon, ktorý umožní občanom SR získať občianstvo iných krajín. Aj Slovensko v rokoch 1997 až 2005 udeľovalo občianstvo bez trvalého bydliska v inom štáte a následne umožnilo týmto občanom hlasovať. Slovensko vyčíta Maďarsku to, čo malo dávno v legislatíve.

Nepovažujete za komplikáciu, ak by ste boli občanom dvoch štátov? Záujmy národnostnej menšiny môžete obhajovať bez toho, aby ste zmenili občianstvo.
V minulom volebnom období boli v parlamente dvaja poslanci SNS s dvojakým občianstvom, poslanec Sergej Chelemendik mal aj ruské občianstvo a poslanec Jozef Rydlo švajčiarske a nikomu to nevadí. V súčasnosti máme štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva (Kristián Takáč – pozn. red.), ktorý má slovenské aj švédske občianstvo. Nikomu to nevadí. Zdá sa, že kameňom úrazu je len maďarské občianstvo. Mali by sa zmeniť slovenské zákony, aby aj ostatní mohli mať túto možnosť.

Ste naďalej predsedom SMK v súlade s legislatívou?
Mám stále platný občiansky preukaz SR, tak prečo by som nemohol byť predsedom SMK?